Az Tehlikeli işyerlerinde, İşveren veya İşveren vekili iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yürütebilir mi?

İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerini yürütmek isteyen İşveren veya İşveren Vekilleri; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığıyla protokol imzalamış Üniversitelerin düzenlediği sertifika programına katılarak, başarılı olan işveren veya işveren vekilleri, 50’den az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde, İş Sağlığı ve Güvenliği hizmetlerini kendileri yürütebilirler. Herhangi bir diploma derecesi aranmaksızın programa 18 yaşını doldurmuş herkes başvurabilir. Katılımcıların başarılı olabilmesi için sınavdan 100 tam puan üzerinden 50 puan alması gerekmektedir. 50 ve üzeri puan alan katılımcılar “İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Yürütümüne İlişkin İşveren veya İşveren Vekili Eğitimi Tamamlama Belgesi” almaya hak kazanacaktır.

İSG Hizmetlerini üstlenmek isteyen ve sınavı kazanan işveren veya işveren vekilleri İSG-KÂTİP sistemine internet üzerinden elektronik olarak kendi kayıtlarını yapmaları halinde iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yürütebileceklerdir. Yapılan görevlendirmelerde kişilerin SGK veri tabanında da işveren veya işveren vekili olarak kayıtlı olması gerekmektedir. Aksi takdirde İş Sağlığı ve Güvenliği hizmetlerinde görevlendirme yapılmamış sayılır. SGK veri tabanında işyeri yetkilisi olarak kayıtlı olan çalışanlardan, işveren adına hareket eden, işin ve işyerinin yönetiminde görev alan işyeri yetkilileri işveren vekili olarak kabul edilir.

İşveren veya İşveren Vekilinin İsg Katip üzerinden işlemleri gerçekleştirme adımları;

 1. İSG KATİP giriş butonuna basılır.

2. T.C. Kimlik numarası ile e- devlet şifresiyle sisteme giriş yapılır.

3. Açılan rol seçme ekranından ilgili işyerine ilişkin ‘İşyeri Yönetici veya Vekili’ rolü seçilerek Kayıtlı kullanıcı girişi’ butonuna basılır.

4. Açılan ekrandan önce 1 numara ile gösterilen ‘İşveren Yönetici & Vekili Modülü’ menüsüne basılarak altında açılan menüden 2 numara ile gösterilen ‘Taahhütler’ butonuna basılır.

5. Açılan ekrandan giriş yapan kişinin mevcut durumda bulunan taahhütleri (varsa) görüntülenmektedir. Bu ekran üzerinden ‘ Yeni Taahhüt’ butonuna basılarak mevcut işyeri için yeni taahhüt oluşturabilir ve yapılan taahhütler ile ilgili iptal işlemi yapılabilmektedir.

Önemli Not: Giriş yapan kullanıcının birden fazla işyerine ‘İşveren’, ‘Yönetici’ ya da ‘İşveren Vekili’ olduğu durumlarda sistem üzerinden bütün işyerleri görünmektedir. Ancak taahhüt yapmak için yalnızca 1 işyerine izin verilmektedir. Daha önce bir işyeri için taahhüt verilmiş ve iptal edilmişse başka bir işyeri için taahhüt verilmesi söz konusu değildir.

Önemli Not: İşveren, Yönetici ya da İşveren Vekili olarak giriş yapan kullanıcının taahhüt yapmak istediği işyerinde İSG-KATİP üzerinde çalışan sayısı 50den az olmalı ve ilgili işyerinin tehlike sınıfını Az Tehlikeli olmalıdır.

 İSG-KATİP’ te gerekli düzenlemeler tamamlanıp Genel Müdürlük internet sayfasında ilan edilinceye kadar, bu Yönetmelik kapsamında iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin işveren veya işveren vekilince üstlenilmesi halinde “İşyerlerinde İşveren veya İşveren Vekilinin İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerini Üstlenmesine İlişkin Taahhütname” düzenlenerek imzalanır. Bu taahhütname gerektiğinde denetime yetkili memurlara gösterilmek ve istendiğinde Bakanlığa iletilmek üzere işyerlerinde muhafaza edilir.

İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Yürütümüne İlişkin İşveren veya İşveren Vekili Eğitimi Tamamlama Belgesine sahip İşveren veya İşveren Vekili;

Elliden az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde, İş sağlığı ve güvenliği mevzuatında İş Güvenliği Uzmanı veya İşyeri Hekimine verilen görevleri, işe giriş ve periyodik muayeneler ve tetkikler hariç olmak üzere yürütebilir. 

İşe giriş muayenesi ve tetkikler için İşyeri Hekimi görevlendirmek veya Kamu Sağlık Kuruluşlarından destek alması gerekmektedir.

Bu kapsamda iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi hizmeti talebiniz bulunması halinde bizimle iletişime geçebilirsiniz.

İletişime geçmek için tıklayınız.

Az Tehlikeli İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmet Zorunluluğu Başlıyor

“6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu” kapsamında Az Tehlikeli ve 50’den az çalışanı olan Kamu Kurumları ve işyerleri için İş Güvenliği Uzmanı ve İşyeri Hekimi görevlendirme zorunluluğu 01.07.2020 tarihi itibariyle yürürlüğe girmektedir.

Bu kapsamda kamu kurumları ve 50 kişiden az çalışanı olan az tehlikeli işletmeler için iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi 01.07.2020 tarihi itibariyle zorunlu hale geliyor. Bu işyerlerine aylık olarak iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi ataması yapılarak düzenli kontrollerin ve kanun kapsamında zorunlu tüm faaliyetlerin yürütülmesi gerekiyor.

Kanun Maddesi;

Yürürlük (1) (2)

MADDE 38 – (1) Bu Kanunun;

a) (Değişik: 12/7/2013-6495/56 md.) 6 ve 7 nci maddeleri;

1) 4857 sayılı İş Kanununun mülga 81 inci maddesi kapsamında çalışanlar hariç kamu kurumları ile 50’den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için 1/7/2020 tarihinde, (1) (2)

2) 50’den az çalışanı olan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için 1/1/2014 tarihinde,

3) Diğer işyerleri için yayımı tarihinden itibaren altı ay sonra,

b) 9, 31, 33, 34, 35, 36 ve 38 inci maddeleri ile geçici 4, geçici 5, geçici 6, geçici 7 ve geçici 8 inci maddeleri yayımı tarihinde,

c) Diğer maddeleri yayımı tarihinden itibaren altı ay sonra,

yürürlüğe girer.

Az tehlikeli sınıftaki işyerleri çalışan başına 10 dk. İş güvenliği uzmanı ve 5dk. İşyeri hekimi görevlendirme zorunluluğu bulunmaktadır. İş Güvenliği uzmanı ve İşyeri Hekimi görevlendirmeyen işyeri için en az 11.735 TL, en çok 17,602 TL idari para cezası uygulanmaktadır. Kanun kapsamında yapılması gereken Risk Analizi, Acil durum eylem planı, Çalışanların Eğitimleri, Sağlık raporları vb. süreçler de tamamlanmamış olacağından bu cezaların katlanarak artma riski bulunmaktadır.  Bu cezalardan korunmak ve işyerinde sağlıklı ve güvenliği bir çalışma ortamı oluşturmak adına iş sağlığı ve güvenliği hizmeti almanızı öneririz.

6331 SAYILI İSG KANUNUNA GÖRE 2020 YILINDA UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI

Akbulut akademi olarak 10 yıllık tecrübemiz ile Az tehlikeli, tehlikeli ve çok tehlikeli işyerlerin profesyonel hizmet vermekteyiz. Önceliğimiz sıfır iş kazası ile güvenliği işletmeler yaratmak olup kanun kapsamında gerekli tüm süreçleri bakanlık onaylı iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimlerimiz ile yürütmekteyiz.

Az tehlikeli, tehlikeli ve çok tehlikeli işyerleri için bizden iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve yardımcı sağlık personeli hizmet teklifi alabilirsiniz.

COVID 19 İşyeri Hazırlanma Rehberi

COVID-19 Hakkında

COVID-19 belirtileri

COVID-19’a neden olan SARS-CoV-2 enfeksiyonu, hafif ila şiddetli arasında değişen hastalıklara neden olabilir ve bazı durumlarda ölümcül olabilir. Semptomlar tipik olarak ateş, öksürük ve nefes darlığı içerir.

Virüs bulaşmış bazı insanlar diğer solunum dışı semptomlar yaşadıklarını bildirmiştir.

Asemptomatik vakalar olarak adlandırılan diğer kişilerde hiç semptom görülmemiştir.

CDC’ye göre, COVID-19 semptomları maruziyetten 2 gün veya 14 gün sonra ortaya çıkabilir.

COVID-19 Nasıl Yayılır

İlk insan COVID-19 vakaları muhtemelen enfekte hayvanlara maruz kalmayla sonuçlansa da, enfekte insanlar SARS-CoV-2’yi diğer insanlara yayabilir.

Virüsün, esas olarak insandan insana yayıldığı düşünülmektedir:

Birbirleriyle yakın temas halinde olan kişiler arasında (yaklaşık 2 mt içinde).

Enfekte bir kişi öksürdüğünde veya hapşırdığında üretilen solunum damlacıkları ile. Bu damlacıklar, yakınlarda bulunan insanların muhtemelen akciğerlere hava solunan ağızlarına veya burunlarına inebilir.

Bir kişinin, üzerinde SARS-CoV-2 bulunan bir yüzeye veya nesneye dokunduktan sonra kendi ağzına, burnuna veya muhtemelen gözlerine dokunarak COVID-19’u elde etmesi mümkün olabilir, ancak bunun birincil virüsün yayılma şekli olduğu düşünülmemektedir.

İnsanların, en semptomatik oldukları anda (yani ateş, öksürük ve / veya nefes darlığı) en bulaşıcı oldukları düşünülmektedir.

İnsanlar semptom göstermeden önce de bazı yayılımlar olabilir; yeni koronavirüs ile bu tür asemptomatik bulaşmanın raporları vardır, ancak virüsün ana yolunun bu olduğu da düşünülmemektedir.

 

Amerika Birleşik Devletleri, virüsün yayılmasını sınırlamak için halk sağlığı önlemleri uygulamasına rağmen, bazı kişiden kişiye bulaşma olasılığı devam edecektir.

COVID-19 Salgını İşyerlerini Nasıl Etkileyebilir

İnfluenza virüslerine benzer şekilde, COVID-19’a neden olan SARS-CoV-2, geniş salgınlara neden olma potansiyeline sahiptir. Kişiden kişiye yaygın yayılma ile ilişkili koşullar altında, Amerika Birleşik Devletleri ve diğer ülkelerin birden çok alanı aynı anda etkileri görebilir. Bir aşının yokluğunda, bir salgın da büyük bir olay olabilir. Sonuç olarak, işyerlerinde şunlar olabilir:

■ Devamsızlık: İşçiler hasta oldukları için işe devamsız olabilirler; Ayrıca hasta aile üyeleri için bakıcıdır; okullar veya gündüz bakım merkezleri kapalıysa çocuklar için bakıcıdır; evde bağışıklık sistemi baskılanmış aile üyeleri gibi risk altında olan kişilerin olması; veya olası maruz kalma korkusu nedeniyle işe gelmekten korkuyor olabilirler.

■ Ticaret kalıplarındaki değişim. Enfeksiyonun önlenmesi ile ilgili kalemler için tüketici talebinin (örn. Solunum cihazları) önemli ölçüde artması muhtemelken, diğer mallara olan tüketici ilgisi azalabilir.

Tüketiciler ayrıca COVID-19 salgını nedeniyle alışveriş alışkanlıklarını değiştirebilirler. Tüketiciler, diğer insanlarla teması azaltmak, eve teslim hizmetlerine daha fazla ilgi göstermek veya kişiden kişiye teması azaltmak için araçla geçiş hizmeti gibi diğer seçenekleri tercih etmek için yoğun olmayan saatlerde alışveriş yapmaya çalışabilir.

■ Kesintisiz tedarik / teslimat. COVID-19’dan ciddi şekilde etkilenen coğrafi bölgelerden öğe gönderimleri, bildirimde bulunarak veya bildirilmeksizin ertelenebilir veya iptal edilebilir.

Tüm İşverenlerin, İşçilerin SARS-CoV-2'ye Maruz Kalma Riskini Azaltmak İçin Atanabileceği Adımlar

Bu bölümde, her işverenin, çalışanların işyerlerinde COVID-19’a neden olan SARS-CoV-2’ye maruz kalma riskini azaltmak için atabileceği temel adımlar açıklanmaktadır.

Düşük, orta, yüksek ve çok yüksek maruz kalma risklerine sahip olarak sınıflandırılan işlere odaklananlar da dahil olmak üzere bu kılavuzun sonraki bölümleri, belirli risk kategorilerindeki işverenler ve çalışanlar için özel öneriler sunmaktadır.

Bulaşıcı Hastalıklara Hazırlık ve Müdahale Planı Geliştirin

Zaten mevcut değilse, COVID-19’a karşı koruyucu eylemlere rehberlik edebilecek bulaşıcı bir hastalık hazırlık ve müdahale planı geliştirin.

Federal, eyalet, yerel, aşiret ve / veya bölgesel sağlık ajanslarından gelen rehberlikten haberdar olun ve bu önerileri ve kaynakları işyerine özgü planlara nasıl dahil edeceğinizi düşünün.

Planlar, işçilerin bu sitelerde gerçekleştirdiği çeşitli iş sahaları ve iş görevleri ile ilişkili risk düzeylerini göz önünde bulundurmalı ve ele almalıdır. Bu tür düşünceler şunları içerebilir:

■ İşçiler nerede, nasıl ve hangi SARS-CoV-2 kaynaklarına maruz kalabilir:

■ Genel halk, müşteriler ve iş arkadaşlarından; ve hasta bireyler veya özellikle yüksek enfeksiyon riski taşıyanlar (ör. Yaygın sürekli (devam eden) COVID-19 iletimine sahip yerleri ziyaret eden uluslararası gezginler, COVID-19 olduğu bilinen veya sahip olduğundan şüphelenilen kişilere korunmasız maruziyet gösteren sağlık çalışanları).

■ Evde ve topluluk ortamlarında mesleki olmayan risk faktörleri.

■ İşçilerin bireysel risk faktörleri (ör. Yaşlılık; bağışıklık sistemi baskılanan durumlar dahil kronik tıbbi durumların varlığı; hamilelik).

■ Bu riskleri ele almak için gerekli kontroller

Salgınların bir sonucu olarak ortaya çıkabilecek durumlar için acil durum planlarının geliştirilmesine ilişkin federal ve eyalet, yerel, aşiret ve / veya bölgesel (SLTT) tavsiyelere uyun, örneğin:

■ İşçi devamsızlığının artması.

■ Sosyal uzaklaşma, kademeli iş vardiyaları, küçültme işlemleri, uzaktan hizmet sunma ve diğer maruziyeti azaltıcı önlemler ihtiyacı.

■ Operasyonlara devam etmek veya dalgalanma hizmetleri sunmak için farklı işlerde çalışan çapraz eğitim de dahil olmak üzere, azaltılmış bir işgücü ile temel operasyonları yürütme seçenekleri.

■ Kesintisiz tedarik zincirleri veya gecikmiş teslimatlar.

Planlar ayrıca, işverenlerin aşağıdaki bölümlerde açıklanan işyerlerinde SARS-CoV-2’ye maruz kalma riskini azaltmak için atabilecekleri diğer adımları da dikkate almalı ve ele almalıdır.

Temel Enfeksiyon Önleme Önlemlerini

Uygulamaya Hazırlanma

Çoğu işveren için, işçileri korumak temel enfeksiyon önleme tedbirlerini vurgulamaya bağlı olacaktır.

Uygun olduğunda, tüm işverenler aşağıdakiler de dahil olmak üzere iyi hijyen ve enfeksiyon kontrol uygulamaları uygulamalıdır:

■ İşçilere, müşterilere ve şantiye ziyaretçilerine ellerini yıkamak için bir yer sağlamak da dahil olmak üzere sık ve kapsamlı el yıkama işlemini teşvik edin.

Sabun ve akan su hemen mevcut değilse, en az % 60 alkol içeren alkol bazlı el dezenfektanları sağlayın.

■ İşçileri, hasta oldukları takdirde evde kalmaya teşvik edin.

■ Öksürük ve hapşırma gibi, solunum görgü kurallarını teşvik edin.

■ Müşterilere ve halka kağıt mendil ve çöp kapları sağlayın.

■ İşverenler, eyalet ve yerel sağlık otoriteleri sosyal uzaklaştırma stratejilerinin kullanılmasını önerdiği durumlarda;

Çalışanlar arasında ve çalışanlar ile diğerleri arasındaki fiziksel mesafeyi artırmak için esnek çalışma sahaları (ör. Uzaktan çalışma) ve esnek çalışma saatleri (örneğin kademeli vardiyalar) gibi politikalar ve uygulamalar kurup- kuramayacaklarını araştırmalıdır.

■ Mümkün olduğunca işçilerin diğer çalışanların telefonlarını, masalarını, ofislerini veya diğer çalışma araçlarını ve ekipmanlarını kullanmalarını engelleyin.

■ Yüzeylerin, ekipmanın ve çalışma ortamının diğer öğelerinin rutin olarak temizlenmesi ve dezenfekte edilmesi dahil olmak üzere düzenli temizlik uygulamalarını sürdürün.

Temizlik kimyasalları seçerken, işverenler ortaya çıkan viral patojenlere karşı iddiaları olan Çevre Koruma Ajansı (EPA) onaylı dezenfektan etiketler hakkında bilgi almalıdır.

EPA onaylı viral patojen iddialarına sahip ürünlerin, verilere dayanarak yeni ortaya çıkan öldürmek daha zor olan SARS-CoV-2’ye karşı etkili olması beklenmektedir.

Tüm temizlik ve dezenfeksiyon ürünlerinin (örn. Konsantrasyon, uygulama yöntemi ve temas süresi, KKD) kullanımı için üreticinin talimatlarını izleyin.

Uygun Olduğu takdirde Hasta Kişilerin İstemi Tanımlanması ve İzolasyonu için Politikalar ve Prosedürler Geliştirilmesi

■ Potansiyel enfeksiyöz bireylerin hızlı bir şekilde tanımlanması ve İzolasyonu; bir şantiyede çalışanların, müşterilerin, ziyaretçilerin ve diğerlerinin korunmasında kritik bir adımdır.

■ İşverenler, olası maruziyetten şüphelenmeleri durumunda çalışanları COVID-19 belirtileri ve semptomları için kendilerini izlemeye teşvik etmelidir.

■ İşverenler, çalışanların hasta olduklarında veya COVID-19 semptomları yaşadıklarında rapor etmeleri için politikalar ve prosedürler geliştirmelidir.

■ Uygun olduğunda, işverenler COVID-19 belirtileri ve / veya semptomları olan insanları hemen izole etmek için politikalar ve prosedürler geliştirmeli ve çalışanları bunları uygulamak için eğitmelidir.

Potansiyel olarak bulaşıcı kişileri; işçilerden, müşterilerden ve diğer ziyaretçilerden uzak bir yere taşıyın. Çoğu şantiyede belirli izolasyon odaları bulunmamasına rağmen, kapatılabilir kapıları olan belirlenmiş alanlar, potansiyel olarak hasta insanlar şantiyeden çıkarılana kadar izolasyon odaları olarak kullanılabilir.

■ COVID-19 olan bir kişinin solunum salgılarının yayılmasını sınırlamak için adımlar atın.

Mümkünse ve uygunsa bir yüz maskesi sağlayın ve kişiden maske takmasını isteyin.

Not: Bir hasta veya başka bir hasta üzerindeki yüz maskesi (cerrahi maske, prosedür maskesi veya diğer benzer terimler olarak da bilinir) bir çalışan için KKD ile karıştırılmamalıdır; maske, kaynakta potansiyel olarak bulaşıcı solunum salgıları içerecek şekilde hareket eder (yani, kişinin burnu ve ağzı).

■ Mümkünse, daha fazla bulaşmayı önlemek için COVID-19 olduğundan şüphelenilen kişileri, özellikle de kalıcı tedbirler (örn. Duvar / farklı oda) kullanarak, tıbbi tarama, triyaj veya sağlık hizmeti faaliyetlerinin gerçekleştiği iş sahalarında, virüs bulaşmış vakalardan ayrı olarak izole edin veya geçici bariyer kullanın (ör. plastik kaplama).

■ İzole alanlara giren personel sayısını kısıtlayın.

■ Ek mühendislik ve idari kontroller, güvenli çalışma uygulamaları ve KKD kullanarak hasta bir kişi ile yakın temas halinde olan (yani 2 mt. içinde) veya bu kişilerle uzun süreli / sürekli temas halinde olan çalışanları koruyun.

Hasta insanlarla yakın veya uzun süreli / sürekli temas içeren çalışanlar, orta ve çok yüksek veya yüksek maruz kalma riskinde sınıflandırılan işyerlerini kapsayan faaliyetler sonraki bölümlerde daha ayrıntılı olarak ele alınmaktadır.

 

 

 

 

İşyerinde Esneklik ve Korunma Hakkında Geliştirme, Uygulama ve İletişim

■ Hasta çalışanları aktif olarak evde kalmaya teşvik edin.

■ Hastalık izni politikalarının, esnek ve halk sağlığı rehberliği ile tutarlı olduğundan ve çalışanların bu politikalardan haberdar olduğundan emin olun.

■ İşinize sözleşme veya geçici çalışanlar sağlayan şirketlerle, hasta çalışanların evde kalmasının önemi hakkında konuşun ve onları cezalandırıcı olmayan izin politikaları geliştirmeye teşvik edin.

■ Akut solunum yolu hastalığı olan hastaların, hastalıklarını doğrulamak veya işe dönmeleri için bir sağlık uzmanının raporuna ihtiyaç duymayın. Çünkü sağlık sağlayıcı ofisleri ve tıbbi tesisler çok yoğun olabilir ve bu tür belgeleri zamanında sunamayabilirler.

■ Çalışanların hasta bir aile üyesine bakmak için evde kalmalarına izin veren esnek politikalar uygulayın. İşverenler, çalışanlarının hasta çocuklarına veya diğer hasta aile üyelerine bakım sağlamak için normalden daha fazla evde kalmaları gerekebileceğinin farkında olmalıdır.

■ Hasta aile üyeleri olan işçilerin, onlara bakmak için evde kalmaları gerekebileceğini kabul edin. CDC’nin Evler ve Yerleşim Topluluklarında

■ İşçilerin ücret, izin, güvenlik, sağlık ve bulaşıcı hastalık salgınları sırasında ortaya çıkabilecek diğer konular hakkındaki endişelerinin farkında olun.

Uygun hijyen uygulamaları ve işyeri kontrollerinin (KKD dahil) kullanımı da dahil olmak üzere; iş için gerekli, iş işlevleri ve işçi sağlığı ve güvenliği hakkında yeterli, kullanılabilir ve uygun eğitim, öğretim ve bilgilendirici materyaller sağlayın. İş yerinde kendini güvende hisseden bilgili çalışanların gereksiz yere risk alma olasılıkları daha düşüktür.

■ COVID-19 salgını durumunda işçilere ve müşterilere tıbbi bakım hakkında bilgi sağlamak için sigorta şirketleri (örn. Çalışanlara sağlık yardımı sağlayanlar) ve eyalet ve yerel sağlık kuruluşları ile birlikte çalışın.

İşyeri Kontrollerini Uygulama

İş sağlığı ve güvenliği profesyonelleri, işyeri tehlikelerini kontrol etmenin yollarını seçmek için “kontrol hiyerarşisi” adlı bir çerçeve kullanır. Başka bir deyişle, bir tehlikeyi kontrol etmenin en iyi yolu, maruziyetlerini azaltmak için işçilere güvenmek yerine, onu sistematik olarak işyerinden uzaklaştırmaktır. Bir COVID-19 salgını sırasında, tehlikeyi ortadan kaldırmak mümkün olmadığında, en etkili koruma önlemleri (en etkili olandan en az etkili olana kadar listelenir): Mühendislik kontrolleri, idari kontroller, güvenli çalışma uygulamaları (bir tür idari kontrol) ve KKD.

Uygulama kolaylığı, etkililiği ve maliyeti göz önüne alındığında, her bir kontrol önleminin avantajları ve dezavantajları vardır. Çoğu durumda, çalışanları SARS-CoV-2’ye maruz kalmaktan korumak için bir kontrol önlemleri kombinasyonu gerekecektir.

Aşağıda tartışılan işyeri kontrolü türlerine ek olarak, işletmeler için CDC rehberliği işverenlere ve çalışanlara işyerlerinde uygulamak için önerilen SARS-CoV-2 enfeksiyon önleme stratejileri sağlar:

Mühendislik kontrolleri

Mühendislik kontrolleri, çalışanları işle ilgili tehlikelerden soyutlamayı içerir. Uygun oldukları işyerlerinde, bu tür kontroller, işçi davranışına dayanmadan tehlikelere maruz kalmayı azaltır ve uygulanması en uygun maliyetli çözüm olabilir. SARS-CoV-2 için mühendislik kontrolleri şunları içerir:

■ Yüksek verimli hava filtrelerinin takılması.

■ Çalışma ortamında artan havalandırma oranları.

■ Şeffaf plastik hapşırma koruyucuları gibi fiziksel bariyerlerin takılması.

■ Müşteri hizmetleri için bir geçiş penceresi kurulması.

■ Aerosol üretme prosedürleri gibi, bazı ortamlarda özel negatif basınçlı havalandırma (örn. Sağlık ortamlarındaki hava kaynaklı enfeksiyon izolasyon odaları ve morg ortamlarındaki özel otopsi paketleri).

 

İdari Kontroller

İdari kontroller, işçi veya işveren tarafından eylem gerektirir. Tipik olarak, idari kontroller bir tehlikeye maruz kalmayı azaltmak veya en aza indirmek için çalışma politikası veya prosedürlerindeki değişikliklerdir. SARS-CoV-2 için idari kontrol örnekleri şunları içerir:

■ Hasta işçileri evde kalmaya teşvik etmek.

■ Yüz yüze toplantıları sanal iletişim ile değiştirerek ve mümkünse evden

çalışmayı uygulayarak çalışanlar, müşteriler ve müşteriler arasındaki iletişimi en aza indirin.

■ Bir tesisteki toplam çalışan sayısını belirli bir zamanda azaltan alternatif günler veya ekstra vardiyalar oluşturmak, tam bir çalışma haftasını korurken, birbirlerinden uzak olmalarını sağlar.

■ Devam eden COVID-19 salgınları olan yerlere zorunlu olmayan seyahatin durdurulması.

■ Mümkünse, çalışanların endişelerini yanıtlamak için bir forum ve internet tabanlı iletişim de dahil olmak üzere acil durum iletişim planları geliştirmek.

■ Çalışanlara COVID-19 risk faktörleri ve koruyucu davranışlar (ör. Öksürük görgü kuralları ve KKD’nin bakımı) konusunda güncel eğitim ve öğretim sağlamak.

■ Koruyucu kıyafet ve ekipmanı nasıl giymeleri, kullanmaları / giymeleri ve mevcut ve potansiyel görevleri de dahil olmak üzere doğru şekilde çıkarmaları gereken işçilerin eğitimi sağlanmalıdır.

Eğitim materyallerinin anlaşılması kolay olmalı ve tüm çalışanlar için uygun dil ve okuryazarlık düzeyinde mevcut olmalıdır.

 

 

 

 

 

Güvenli çalışma uygulamaları

Güvenli çalışma uygulamaları; bir tehlikeye maruz kalma süresini, sıklığını veya yoğunluğunu azaltmak için kullanılan güvenli ve uygun çalışmaları, prosedürleri içeren idari kontrol türleridir.

SARS-CoV-2 için güvenli çalışma uygulamalarına örnekler:

■ Kişisel hijyeni teşvik eden kaynaklar ve çalışma ortamı sağlamak.

Örneğin, işçilerin çalışma yüzeylerini temizlemesi için kağıt peçeteler, temassız çöp kutuları, el sabunu, en az % 60 alkol içeren alkol bazlı el temizleyicileri, dezenfektanlar ve tek kullanımlık havlular sağlayın.

■ Düzenli el yıkama veya alkol bazlı el temizleyicilerinin kullanılması.

Çalışanlar her zaman gözle görülür şekilde kirlendiğinde ve herhangi bir KKD’yi çıkardıktan sonra ellerini yıkamalıdır.

■ Tuvaletlerde el yıkama talimatları (görselleri) asın.

 

Kişisel Koruyucu Donanım (PPE)

 

Mühendislik ve idari kontrollerin SARS-CoV-2’ye maruziyeti en aza indirmede daha etkili olduğu düşünülürken, belirli maruziyetleri önlemek için KKD’ye de ihtiyaç duyulabilir.

KKD’lerin doğru kullanılması bazı maruziyetlerin önlenmesine yardımcı olabilirken, diğer önleme stratejilerinin yerini almamalıdır.

KKD örnekleri arasında eldivenler, gözlükler, yüz siperleri, yüz maskeleri ve uygun olduğunda solunum koruması bulunur.

COVID-19 gibi bulaşıcı bir hastalık salgını sırasında, mesleklere veya iş görevlerine özgü KKD önerileri; coğrafi konuma, çalışanlar için güncellenmiş risk değerlendirmelerine ve COVID-19’un yayılmasının önlenmesinde KKD etkinliği hakkındaki bilgilere bağlı olarak değişebilir.

İşverenler önerilen KKD’lerle ilgili güncellemeler için OSHA ve CDC web sitelerini düzenli olarak kontrol etmelidir.

Tüm KKD türleri:

■ İşçinin tehlikesine göre seçilir.

■Uygun şekilde takılmış ve periyodik olarak yeniden takılmıştır (örn. Solunum cihazları).

■ Gerektiğinde tutarlı ve düzgün şekilde giyilir.

■ Gerektiğinde düzenli olarak denetlenir, bakım yapılır ve değiştirilir.

■ Kendinin, başkalarının veya çevrenin kontaminasyonunu önlemek için uygun şekilde çıkarılmış, temizlenmiş ve uygun şekilde saklanmış veya bertaraf edilmiştir.

İşverenler, işlerini yaparken işçilerini güvende tutmak için gereken KKD’leri sağlamakla yükümlüdür.

COVID-19 salgını sırasında gereken KKD tipleri, çalışma ve maruz kalmaya yol açabilecek iş görevleri sırasında SARS-CoV-2 ile enfekte olma riskine dayanacaktır.

SARS-CoV-2 ile enfekte olduğu bilinen veya olduğundan şüphelenilen hastaların 2 mt. yakınında çalışanlar ve aerosol üretici prosedürler uygulayanlar dahil olmak üzere çalışanların solunum cihazı kullanmaları gerekir:

■ Ulusal Mesleki Güvenlik ve Sağlık Enstitüsü (NIOSH) onaylı, N95 filtreli yüz maskesi respiratörleri veya daha iyisi, uygunluk testi, eğitim ve tıbbi muayeneleri içeren kapsamlı, yazılı bir solunum koruma programı bağlamında kullanılmalıdır.

■ Tek kullanımlık N95 filtreli yüz maskeleri mevcut değilse, daha fazla koruma sağlayan ve çalışan konforunu artıran diğer maskeleri kullanmayı düşünün. Diğer kabul edilebilir respiratör tipleri şunları içerir: bir R / P95, N / R / P99 veya N / R / P100 filtreli yüz maskesi respiratörü; uygun filtrelere veya kartuşlara sahip hava temizleyici elastomerik (örn. yarım yüz veya tam yüz) solunum cihazı; yüksek verimli partikül tutucu

(HEPA) filtreli elektrikli hava temizleme respiratörü (PAPR); veya verilen hava solunum cihazı (SAR).

■ Aerosol üretmesi muhtemel herhangi bir çalışma operasyonu veya prosedürü için (örn. Öksürük indüksiyon prosedürleri, bazı diş prosedürleri, invaziv örnek toplama, pipetlerin üflenmesi, çalkalama veya girdaplama tüpleri, doldurma) PAPR veya SAR’ları filtrelemek bir şırınga, santrifüj).

Çalışanların SARS ‑ CoV-2'ye Maruz Kalma Durumunu Sınıflandırma

Çalışanların bir salgın sırasında COVID-19’a neden olan SARS-CoV-2’ye mesleki maruz kalma riski çok yüksek ila yüksek, orta veya daha düşük (dikkat) riski arasında değişebilir.

Risk seviyesi kısmen endüstri türüne, SARS-CoV-2 ile enfekte olduğu bilinen veya olduğundan şüphelenilen kişilerle 2 mt. içinde temasa duyulan ihtiyaca veya bilinen kişilerle tekrarlanan veya uzun süreli temas gereksinimine, veya SARS-CoV-2 ile enfekte olduğundan şüpheleniliyor olmasına göre belirlenir.

İşverenlerin uygun önlemleri belirlemelerine yardımcı olmak için, OSHA iş görevlerini dört risk maruziyet düzeyine ayırmıştır:

Çok yüksek, yüksek, orta ve düşük risk.

Mesleki Risk Piramidi, olası risk dağılımını temsil etmek için dört maruz kalma riski seviyesini bir piramit şeklinde gösterir.

Amerikalı işçilerin çoğu muhtemelen düşük maruz kalma riski (dikkat) veya orta düzeyde maruz kalma riski seviyelerine düşecektir.

 

 

Çok Yüksek Maruz Kalma Riski

Çok yüksek maruziyet riski taşıyan işler, belirli tıbbi, ölüm sonrası veya laboratuvar prosedürleri sırasında bilinen veya şüphelenilen COVID-19 kaynaklarına maruz kalma potansiyeli yüksek olanlardır.

Bu kategorideki işçiler şunları içerir:

■ Bilinen veya şüphelenilen COVID vakasında aerosol üreten prosedürler (örn. Entübasyon, öksürük indüksiyon prosedürleri, bronkoskopiler, bazı diş prosedürleri ve muayeneleri veya invaziv örnek toplama) gerçekleştiren sağlık çalışanları (örn. Doktorlar, hemşireler, diş hekimleri, sağlık görevlileri, acil tıp teknisyenleri).

■ Bilinen veya şüphelenilen COVID-19 hastalarından numune toplayan veya işleyen sağlık hizmetleri veya laboratuvar personeli (ör., Bilinen veya şüphelenilen COVID-19 hastalarından, kültürlerin manipüle edilmesi).

■ Ölümleri sırasında COVID-19’a sahip olduğu yada sahip olduğundan şüphelenilen kişilerin bedenleri üzerinde genellikle aerosol üreten prosedürleri içeren otopsi yapan morg çalışanları.

 

Yüksek Maruz Kalma Riski

Yüksek maruziyet riski taşıyan işler, bilinen veya şüphelenilen COVID-19 kaynaklarına maruz kalma potansiyeli yüksek olanlardır.

Bu kategorideki işçiler şunları içerir:

■ Bilinen veya şüphelenilen COVID-19 hastalarına maruz kalan sağlık hizmeti sunumu ve destek personeli (ör. Doktorlar, hemşireler ve hasta odalarına girmesi gereken diğer hastane personeli).

(Not: Bu tür çalışanlar aerosol üreten prosedürler gerçekleştirdiğinde, maruz kalma risk seviyeleri çok yükselir.)

■ Kapalı araçlarda, bilinen veya şüphelenilen COVID-19 hastalarını taşıyan tıbbi nakil çalışanları (örn. Ambulans aracı operatörleri).

■ Ölümleri sırasında COVID-19’a sahip olduğu bilinen veya sahip olduğundan şüphelenilen insanların cesetlerini hazırlamakla (örneğin, gömülmek veya yakmak için) çalışan morg işçileri.

 

Orta Maruz Kalma Riski

Orta düzeyde maruz kalma riski işleri, SARS-CoV-2 ile enfekte olabilecek, ancak bilinmeyen veya şüphelenilen COVID-19 hastalarıyla sık ve / veya yakın temas gerektiren (yani 2 mt. içinde) işleri içerir.

Topluluk iletiminin devam etmediği alanlarda, bu risk grubundaki çalışanlar, yaygın COVID-19 iletimine sahip uluslararası konumlardan geri dönebilecek yolcularla sık temas halinde olabilir.

Topluluk iletiminin devam ettiği alanlarda, bu kategorideki çalışanlar genel halkla temas halinde olabilir (örneğin, okullarda, nüfus yoğunluğu yüksek çalışma ortamlarında ve bazı yüksek hacimli perakende ortamlarında).

 

 

Düşük Maruz Kalma Riski (Dikkat)

Daha düşük maruz kalma riski (dikkat) işleri, SARS-CoV-2 ile enfekte olduğu bilinen veya halka bulaştığı bilinen kişilerle temas gerektirmeyen veya genel halka yakın (yani 2 mt. içinde) yakın temas gerektiren işlerdir.

Bu kategorideki işçilerin kamu çalışanları ve diğer iş arkadaşları ile minimum düzeyde mesleki teması vardır.

Düşük Maruz Kalma Riskinde Sınıflandırılmış İşler (Dikkat): İşçileri Korumak için Ne Yapmalı

Genel halka sık temas etmeyen işçiler için, işverenler bu kitapçığın 7. sayfasında “Tüm İşverenlerin İşçilerin SARS-CoV-2’ye Maruz Kalma Riskini Azaltmak İçin Atılabilecekleri Adımlar” ve kontrol önlemlerini uygulama yönergelerini izlemelidir. Konu bu bölümde açıklanmıştır.

Mühendislik kontrolleri

Düşük maruz kalma riski grubundaki çalışanlar için ek mühendislik kontrolleri önerilmez.

İşverenler, eğer varsa, çalışanları diğer iş tehlikelerinden korumak için kullanılan mühendislik kontrollerinin, amaçlandığı gibi çalışmaya devam etmesini sağlamalıdır.

İdari Kontroller

■ COVID-19 önerileri hakkındaki halk sağlığı iletişimlerini izleyin ve çalışanların bu bilgilere erişmesini sağlayın. CDC COVID-19 web sitesini sık sık kontrol edin: www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov.

■ Önemli COVID-19 bilgilerini iletmenin etkili yollarını belirlemek için işçilerle işbirliği yapın.

Kişisel koruyucu ekipman

Düşük maruz kalma riski grubundaki çalışanlar için ek KKD önerilmemektedir. Çalışanlar, normalde diğer iş görevleri için kullanacakları KKD’leri kullanmaya devam etmelidir.

Orta Maruz Kalma Riskinde Sınıflandırılmış İşler: İşçileri Korumak için Ne Yapmalı

İşçilerin orta düzeyde maruz kalma riski olduğu işyerlerinde, işverenler bu kitapçığın 7. sayfasında “Tüm İşverenlerin İşçilerin SARS-CoV-2’ye Maruz Kalma Riskini Azaltmak İçin Atılması Gereken Adımlar” yönergesini izlemeli ve bu bölümde açıklanan kontrol önlemlerini uygulamalıdır.

Mühendislik kontrolleri

■ Mümkünse şeffaf plastik hapşırma koruyucuları gibi fiziksel bariyerler takın.

İdari Kontroller

■ Hasta çalışanlara ve müşterilere, işyerinden ayrılana kadar solunum salgılarını kontrol altında tutmaları için yüz maskeleri sunmayı düşünün (yani, tıbbi değerlendirme / bakım veya eve dönme).

Maske eksikliği durumunda, dekontamine edilebilen tekrar kullanılabilir bir yüz siperi, damlacık iletimine karşı korunmanın kabul edilebilir bir yöntemi olabilir.

■ COVID-19 semptomları hakkında müşterileri bilgilendirin ve hasta müşterilerin ziyaret edebileceği mağazalarda (örn. Eczaneler) COVID-19 bilgilerini dahil ederek (örneğin eczaneler) COVID-19 hakkında işaretler yayınlamak gibi hasta müşterilerden işçilerle teması en aza indirmelerini isteyin. Reçeteler alınmaya hazır olduğunda gönderilen otomatik mesajlar.

■ Uygun durumlarda, müşterilerin ve halkın şantiyeye erişimini sınırlayın veya yalnızca belirli işyeri alanlarına erişimi kısıtlayın.

Yüz yüze teması en aza indirecek stratejileri düşünün (örn. Geçişli pencereler, telefon tabanlı iletişim, evden çalışma).

Tıbbi taramanın veya diğer işçi sağlığı kaynaklarının (örneğin, yerinde hemşire; teletıp hizmetleri) bulunup bulunmadığını bildirmek.

Kişisel Koruyucu Donanım (PPE)

KKD’yi seçerken işlev, uyum, dekontaminasyon yeteneği, bertaraf ve maliyet gibi faktörleri göz önünde bulundurun.

Bazen, KKD’lerin uzun süre tekrar tekrar kullanılması gerektiğinde, daha pahalı ve dayanıklı bir KKD tipi genel olarak tek kullanımlık KKD’lerden daha ucuz olabilir.

Her işveren, işyerine özgü çalışanları koruyan KKD kombinasyonunu seçmelidir.

Orta derecede maruz kalma riski olan işçilerin eldiven, önlük, yüz maskesi ve / veya yüz siperi veya gözlük kombinasyonu kullanması gerekebilir.

 

Orta maruziyet riski kategorisindeki çalışanlar için KKD toplulukları, iş görevine, işverenin tehlike değerlendirmesinin sonuçlarına ve çalışanların işte maruz kaldıkları maruziyet türlerine göre değişecektir.

Yüksek veya Çok Yüksek Maruz Kalma Riskinde Sınıflandırılmış İşler: İşçileri Korumak için Ne Yapmalı

İşçilerin yüksek veya çok yüksek maruz kalma riskine sahip olduğu işyerlerinde, işverenler bu kitapçığın 7. sayfasında “Tüm İşverenlerin İşçilerin SARS-CoV-2’ye Maruz Kalma Riskini Azaltmak İçin Atanabilecek Adımlar” ve bu bölümde açıklanan kontrol önlemlerini izlemeleri için talimatları izlemelidir.

Mühendislik kontrolleri

■ Sağlık tesislerinde uygun klima santrallerinin kurulmasını ve bakımının yapılmasını sağlayın.

■ CDC, bilinen veya şüphelenilen COVID-19 hastalarının (yani araştırılan kişi) varsa, havadaki bir enfeksiyon izolasyon odasına (AIIR) yerleştirilmesini önerir.

■ Bilinen veya şüphelenilen COVID-19 hastalarında aerosol üreten prosedürler gerçekleştirmek için, özel izolasyonlu odaları kullanın.

Ölüm sonrası aktiviteler için, ölümleri sırasında COVID-19’a sahip olduğu veya sahip olduğundan şüphelenilen kişilerin vücutları üzerinde aerosol üretici prosedürler uygularken otopsi odalarını veya diğer benzer izolasyon alanlarını kullanın.

İdari Kontroller

Bir sağlık kuruluşunda çalışıyorsanız, enfekte olmuş bireyleri tanımlamak ve izole etmek ve çalışanları korumak için mevcut yönergeleri ve tesis uygulama standartlarını izleyin.

■ Tek kişilik odaların bulunmadığı durumlarda COVID-19 hastalarını kohort etme (yani gruplama) gibi maruziyeti azaltan politikalar geliştirmek ve uygulamak.

■ Hastalardan ve aile üyelerinden, sağlık kuruluşuna vardıklarında solunum yolu rahatsızlığı belirtilerini derhal bildirmelerini ve tek kullanımlık yüz maskeleri kullanmasını isteyen işaretler gönderin.

■ COVID-19 salgınları sırasında işçilerin gelişmiş tıbbi takibini sunmayı düşünün.

■ Tüm çalışanlara başlangıç ve rutin / tazeleme eğitimi de dahil olmak üzere COVID-19’un bulaşmasını önleme konusunda işe özgü eğitim ve öğretim sağlayın.

■ Çalışanların stresine yönelik psikolojik ve davranışsal desteğin mevcut olduğundan emin olun.

Güvenli çalışma uygulaması

■ Sahada dekontaminasyon için en az % 60 alkol içeren, alkol bazlı el losyonları ile sabit tesislerden uzak çalışırken maruz kalabilecekleri durumlar için acil durum müdahale ekipleri ve diğer gerekli personeli sağlayın.

Kişisel Koruyucu Donanım (KKD)

Yüksek veya çok yüksek maruz kalma riskine sahip çoğu işçinin iş görevlerine ve maruz kalma risklerine bağlı olarak muhtemelen eldiven, önlük, yüz siperi veya gözlük ve bir yüz maskesi veya solunum maskesi takması gerekir.

COVID-19’a neden olan SARS-CoV-2 ile enfekte olduğu bilinen veya bulaştığından şüphelenilen hastalarla (ya temas halinde ya da 2 mt. içinde) yakın çalışanlar solunum cihazı takmalıdır.

KKD toplulukları, özellikle kan, vücut sıvıları, kimyasallar ve maruz kalabilecekleri diğer materyallere karşı ek korumaya ihtiyaç duyan laboratuvarlardaki veya morg / morg tesislerindeki çalışanlar için değişiklik gösterebilir.

İlave KKD’ler tıbbi / cerrahi önlükler, sıvıya dayanıklı tulumlar, önlükler veya diğer tek kullanımlık veya yeniden kullanılabilir koruyucu kıyafetleri içerebilir.

Önlükler, koruma gerektiren alanları kapsayacak kadar büyük olmalıdır.

İş Güvenliği Kültürü

Bu Bir KÜLTÜR..

Uçmayı öğrenmek için mi çalışır yoksa insanlar..

 

En temel anlamda, tek temel bir varlık yerine tüm organizasyona nüfuz etmesi gereken; yönetimin ve çalışanların çalışma ortamının güvenliğinin sağlanması konusunda ortak hareket etmesini savunur. “Önce Verimlilik” yerine “Önce İnsan” yaklaşımını benimsemektedir.

Gelişen teknoloji ile birlikte her meslek grubunda yeni tehlikeler meydana gelmektedir.

Bu nedenle iş sağlığı ve güvenliğinin sürekli güncel durumda tutulması gerekmektedir. İş sağlığı ve güvenliği bilinci gelişmiş çalışan sayısı artmasıyla birlikte hem toplumsal hem de bireysel sürdürülebilirlik refah seviyesinde artış gözlemlenecektir.

İş sağlığı ve güvenliği kültürü felsefesinin bir işyerinde oluşabilmesi için üst yönetimin kararları doğrultusunda politikaların benimsenmesi gerekmektedir. Bu politikaları güncel bir şekilde uygulanabilmesi için devlete, işverene ve işçilere  görevler düşmektedir.

Devletin buradaki rolü koordinasyon, yönetmelik, müfredat ve kanun. İşverenlerin ise bu süreçteki rolü yaptırım gücü olarak çalışanları ile birlikte çalışmalar yapıp, eğitimler düzenlemektir. Çalışanlar ise verilen eğitimlerin seyrinde tehlike ve risklere karşı daha fazla önlem almalarıdır. Tüm rol sahibi paydaşların katılımı ile iş sağlığı ve güvenliği kültürünün oluşmasında zemin yaratılmış olunacaktır.

 

Bu bir slogan değil, yaşam tarzımız..

Unutmayın ilk konulan domino taşı arkasındaki bütün taşların kaderini belirler..

 

MUSTAFA BAYRAM

C SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI

İş Güvenliği Nedir

İşiniz ne olursa olsun; bir inşaat işçisi, madenci, pencere temizleyicisi, sekreter veya öğretmen olmanızın bir ayrımı olmadan  sağlık ve güvenliğiniz önemlidir. Artık çalışma hayatında sağlık ve güvenlik prosedürleri ile eğitimi hakkında bir çok şey duyacaksınız ve işteyken bu yönergeleri izlemeniz istenecektir. Tüm bunlar iş sağlığı ve güvenliğinin temeli demektir. Peki iş sağlığı ve güvenliği nedir ve ne anlama gelmektedir ?

İş sağlığı ve güvenliği, iş veya istihdamla uğraşan herhangi bir kişinin güvenliğini, refahını ve sağlığını koruyan program, kılavuz ve prosedürleri ifade etmektedir.   Herhangi bir sağlık ve güvenlik programının genel amacı, nihai güvenli çalışma ortamını oluşturmak ve iş kazası, yaralanma ve ölüm riskini azaltmaktır. İş sağlığı ve güvenliği, müşterilerin ve genel halkın yanı sıra belirli çalışma ortamından etkilenebilecek herkesin sağlığını da korur. Sağlık ve güvenlik prosedürleri doğru bir şekilde izlendiğinde, kazaları önlemeye ve çalışanların yaralanma veya hastalık riskini azaltmaya yardımcı olabilirler. Ayrıca hastalık izni, tıbbi bakım ve özürlülük faydaları gibi maliyetleri de azaltmaktadır.

Her iş organizasyonu, ne iş yaparlarsa  yapsınlar, işyerinde sağlık ve güvenlik standartlarını koruma ve geliştirme sorumluluğuna sahiptir. Bu yönergeler kurumlar tarafından  izlenmezse ; meydana gelen hasarlardan veya kazalardan sorumlu olmaktadırlar. Şirketin sadece sağlık ve güvenlik standartlarına uymakla ilgili yasal ve finansal bir yükümlülüğünün yanında, aynı zamanda çalışanlarının refahını korumak için de ahlaki bir sorumluluğu vardır.

Sağlık ve güvenlik, işyerindeki günlük yaşamınızı nasıl etkiler ? Çalışan iseniz, içinde bulunduğunuz pozisyon için uygun sağlık ve güvenlik eğitimine sahip olmanız önemlidir. Toksik maddeler, yüksekte çalışmalar  veya kapalı alanlar gibi belirli tehlikelerle çalışıyorsanız, bu özel riskler için ek özel sağlık ve güvenlik eğitimleri alarak bu konularda daha donanımlı ve profesyonel olarak çözümler üretebilir ve sadece kendimize değil tüm iş arkadaşlarımıza daha güvenli bir çalışma ortamı sunabiliriz.

Bir çalışan olarak, her zaman işvereniniz tarafından belirlenen doğru sağlık ve güvenlik prosedürlerini takip etmelisiniz. İşinizi kolaylaştırmak için güvenliği hiçbir zaman bir kenara atmayın, çünkü kendinizi çok ciddi bir tehlikeye sokabilirsiniz. İşi tamamlamak isterken hem işi engellemiş hem de kendinizi iş yapamaz bir hale sokmuş olabilirsiniz.

Elbette, işvereniniz sizden sağlık ve güvenlik düzenlemelerini ihlal eden bir şey yapmanızı istiyorsa, bunu yapmak zorunda değilsiniz. Kınama veya işini kaybetme konusunda endişelenmeden sizi potansiyel tehlikeye sokan bir görevi reddetme hakkına sahipsiniz. İşvereniniz aynı fikirde değilse, sendikanızın veya sağlık ve güvenlik yöneticinizin yardımını isteyebilirsiniz.

Eğer bir işveren iseniz, çalışanlarınızın güvenliğini sağlamak sizin sorumluluğunuzdadır. Uygun kurslarda uygun şekilde eğitildiklerinden ve kendi işlerinin düzenlemeleri hakkında tam olarak bilgilendirildiklerinden emin olmanız gerekmektedir.

İşyerinin her zaman güvenli bir durumda tutulmasını sağlayın ve çalışanlarınızdan asla sağlık ve güvenlik düzenlemelerini ihlal eden bir görev yapmalarını istemeyin. İyi bir örnek teşkil edin ve sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamını teşvik edin. Bunlar içinde öncelik her zaman sizde olsun. Çünkü sorumluluk ve düzenleme hakkı öncelikle sizden başlamaktadır.

 

 

 

 

Tüm bunlardan sonra iş sağlığı ve güvenliğinin bütün olarak bir disiplin olduğunu görebiliriz. Bu disipline bağlı olarak iş sağlığı ve güvenliği geniş anlamıyla aşağıda yer alanları hedeflemektedir;

 • Tüm mesleklerde zihinsel, fiziksel sosyal açıdan işçilerin refahı
 • Çalışanların sağlığının ve vücut bütünlüğünün korunması
 • İşyerlerinden kaynaklanan sağlık sorunlarını bertaraf etmek
 • İşten kaynaklı sorunların / meslek hastalıklarının oluşmasını engellemek ve kayıt altında tutarak çalışanın yaşamı boyunca korunmasını sağlamak
 • Kimyasal ve biyolojik tüm riskleri belirlemek ve bunlarla çalışanlar arasına bariyer olmak
 • Çalışanlar için temiz, düzenli ve çalışana uygun bir çalışma ortamı sağlamak
 • Çalışanların ergonomik gereksinimlerini karşılamak
 • En az kuvvetle ve zorlanma ile en ağır işleri yapabilmek

 

 

Etkili bir sağlık ve güvenlik programı nasıl olmalıdır ?

 1. İşyerindeki tehlikeleri belirleyin ve sürekli kontrolünü sağlayın
 2. Yaralanma ve hastalıkları önleyici tedbirler alın
 3. Olumlu bir sağlık ve güvenlik kültürüne teşvik edin
 4. Proaktif yaklaşımları benimseyin
 5. İşyeri teftişleri, soruşturmalar, güvenli çalışma prosedürleri, sağlık ve güvenlik için yönetim toplantıları, ortak sağlık ve güvenlik komitesi gereklilikleri ve isg kayıtlarının ve istatistiklerinin izlenmesi ve eğitimi gibi sağlık ve güvenlik süreçlerinin önemini anlatan çalışmalarda bulunun ve bu konuda rehberlik sağlayın

 

 

 

Kültür “buralarda bir şeyler yapma şeklimiz” demektir. Davranışı etkileyen paylaşılan uygulamaları, tutumları ve algıları içerir. İşyeri kültürü liderlik, yönetim ve denetim tarzları ve öncelikleri ile pozitif yaklaşımları içeren bir olgunun şeklidir.

Olumlu bir sağlık ve güvenlik anlayışına sahip bir kuruluşta, yöneticiler, amirler ve çalışanlar işçi sağlığı ve güvenliğini bir öncelik haline getiren ortak değerleri paylaşırlar. Güvenli olmayan davranış ve koşulları öngörür ve zarar vermeden önce düzeltirler. Yaralanma ve hastalık önleme ile uğraşırlar. En önemlisi, sağlık ve güvenlik konularının mülkiyetini alırlar.

Sağlık ve güvenlik öğeleri üzerinde harekete geçmek, sağlık ve güvenlik kültürünüz üzerinde olumlu bir etkiye sahiptir. Örneğin, yeni risk kontrollerinin ortaya konması, işçileri koruma ve yaralanmaları önleme taahhüdünü gösterir. Bu da sağlık ve güvenliğe değer veren bir işyeri kültürü oluşturur.

Kuruluşların sağlık ve güvenlik kültürünü ve performansını iyileştirme çalışmaları, kuruluşun aşağıda yer alan durumlara yüksek öncelik verdiğini açıkça göstermeyi içerir:

 • Yaralanmaları önleme
 • Riskleri minimize etme
 • İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili sorunları çözme
 • Kontrol önlemlerine önem verme ve ivedilikle uygulama
 • Sağlık ve güvenlik açısından olumlu ortam yaratma için işyerinin tüm gücünü kullanma
 • Sağlık ve güvenlik açısından şeffaf ve açık olmak
 • Sağlık ve güvenlik performansında sürekli iyileştirme için liderlik ve çabalama

 

ERHAN EROĞLU

B SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI

Ergonomi

Ergonomi yani diğer adıyla işbilim, insan ile çalışma ortamı ile ilişkiyi inceleyen bilim dalıdır. İşyerinde kullanılan masa, aydınlatmalar, makinalar ve tüm donanımlar ile çalışanın birbirine uyumu olarak karşımıza çıkan ergonomi aslında hem güvenli çalışmanın hem de iş veriminin en üst düzeyde olmanın temel taşı demektir.

Ergonominin çalışma hayatındaki başlıca amacı, çalışanın güvenliğini sağlayarak, aşırı zorlamalara maruz bırakmadan fizyolojik ve psikolojik açıdan yıpratmadan en iyi verimi almaktır. İşçi sağlığı ve iş güvenliği mevzuatında yer alan hükümler bu bilim dalındaki esaslara göre düzenlenmiştir. Farklı bilim dallarıyla da ilgili olan ergonomi geniş bir uygulama alanını kapsamaktadır.

Görüldüğü gibi ergonomi demek aslında iş sağlığı ve güvenliğinin çekirdeği demektir. Peki ergonomik açıdan en uygun işyeri ve çalışma ortamı hazırlayabilmek için kontrol etmemiz ve yapmamız gerekenler nedir? Aşağıda yer alan bilgiler doğrultusunda uygun bir çalışma ortamı sağlamamız mümkündür. Bu bilgiler ve kontrol edilmesi gerekenler ;

 • Taşıma yapılacak güzergahları işaretleyin.
 • Ara geçitleri ve koridorları iki yönlü taşımaya uygun şekilde geniş ve açık tutun.
 • Taşıma güzergahlarında zeminin kaygan olmamasını, çukur veya tümsek olmamasını ve her zaman malzemeden arındırılmış olmasını sağlayın.
 • Seviye farkı bulunan taşıma noktalarında merdivenler yerine %5 – 8 arasında eğimi olan uygun genişlikte rampalar kullanın.
 • Taşıma hattı boyunca ağır ve geniş yükler için taşıma bandı sistemleri kurun.
 • Malzemeleri kaldırmak, taşımak ve indirmek için mekanik düzenekler / araçlar kullanın.
 • Tüm paket ve konteynerlerde taşıma sapları bulunmasını sağlayın ve bu sapları en az bel seviyesinde olmasını sağlayın.
 • Taşıma sırasında yükü bedeninize yakın tutun ve kaldırma işlemlerinde yükü bacaklarınız ile kaldırın.
 • Tekrarlanan işler için uygun yapıda el aletleri bulundurun.
 • Aynı yerde kullanılan el aletleri için asmalı sistem oluşturun.
 • Tüm elektrikli el aletlerinin yalıtkan yapıda olmasını sağlayın.
 • Her el aleti için ona özgü yuva yapılmış şekilde bir alet panosu oluşturun.
 • El aletlerinin bakım ve kontrollerini düzenli olarak yapın ve uygun olmayanları etiketleyerek tamiratı yapılana kadar ortadan kaldırın.
 • El aletleri ile çalışırken her çalışan için yeterli genişlikte ve gereksiz malzemelerden arındırılmış bir çalışma alanı sağlayın.
 • Tüm makinaların koruyucuların yerlerinde olmasını sağlayın.
 • Acil kontrol kumandaları her zaman operatörün görüş açısında tam karşısında yeterli büyüklükte ve uyarıcı bir renkte olacak şekilde konumlandırın.
 • Makinaların çalışma ve yayılma alanlarını işaretleyin ve yetkisiz girişlerin engellenmesini sağlayın.
 • Tüm işaretlemeler ve etiketlerin her çalışan tarafından görülecek ve anlaşılacak şekilde olmasını sağlayın.
 • Makinaların gerekli zamanlarda kilitleme mekanizmalarını çalıştırın ve yetkisiz personel tarafından tekrar işleme alınmamasını sağlayacak şekilde düzenleyin.
 • Her iş gören için çalışma tezgahlarının dirsek hizasında yada bunun çok az altında olmasını sağlayın.
 • Her çalışanın tezgahlarda rahat hareket edebilmelerini sağlayacak genişlikte çalışma alanı oluşturun.
 • Çalışma yüzeylerinin kaygan olmamasını ve gelen ışığı yansıtmayacak şekilde mat olmasını sağlayın.
 • Çalışanların düzenli aralıklarla hem oturarak hem de ayakta çalışabilecekleri uygun bir düzenleme yapın.
 • Tüm sandalyelerin ayarlanabilir olmasını sağlayın.
 • Çalışma alanının doğal aydınlatmadan olabildiğince yararlanmasını sağlayın.
 • Aydınlatmanın çok gerekli ve yüksek seviyede olması gereken işlerde tavanda ve duvarlarda açık renkli boyalar kullanılmasını sağlayın.
 • Tüm çalışma alanlarını, geçitleri ve merdivenleri uygun şekilde ışıklandırın.
 • Çalışma alanlarında homojen aydınlatma sağlayın.
 • Hassas işler için ayrıca lokal aydınlatmalar sağlayın.
 • Göz kamaşmalarını engellemek için çalışma alanında parlak ve yansıtıcı yüzeyleri engelleyin.
 • Pencereleri ve camları her zaman temiz tutun ve önlerine gelen ışığı engelleyecek herhangi bir yapı ve malzemenin gelmesini engelleyin.
 • Çalışma ortamı havasının uygun doygunlukta olmasını sağlayın. Yapılan işin niteliğine göre uygun iklimlendirme yapın.
 • Çalışma alanlarında doğal havalandırmadan oldukça fazla faydalanın.
 • Gürültülü makineleri veya makine parçalarını izole edin.
 • Oluşan gürültünün çalışanlar arası iletişimi engellemesine izin vermeyin. Bunun için uygun önlemleri alın.
 • Çalışma alanında oluşacak titreşimlere karşı gerekli güvenlik önlemlerini alın.
 • Taşıma ve sevk araçlarının tekerlerinin büyük olmasını sağlayın. Bu sayede hem zeminde yer alan yükseltilerden daha az etkilenirler hem de büyük tekerlerin harekete geçmesi için gereken enerji miktarı küçük tekerlere göre daha az olduğundan çalışana daha az iş yükü oluşturmaktadır.
 • Eğimli zeminlerde ve merdivenlerde kaydırmaz bantlar veya matlar serilmesini sağlayın.
 • Farklı iş istasyonları arasında malzeme geçişlerini sağlamak için iki ucu açık raflar kullanın.
 • Hareketli tekerlere sahip her malzemenin ayak frenleri ve kilit tertibatı olmasını sağlayın.
 • Elle taşıma için kullanılan her malzemenin el yuvaları olmasını sağlayın.
 • Çalışma yüzeyleri arasında oluşacak yükseklik farklarını ortadan kaldırın.
 • Malzeme alırken ve yerleştirirken eğilme ve bükülmeleri engellemek için ayarlanabilir kaldırma sepetleri kullanın.
 • Ağır işleri takip eden hafif işler ile çalışma rotasyonu sağlayın.
 • Çalışanların kullandığı sandalyelerde ayarlanabilir el ve kol desteği olmasını sağlayın.
 • İş aletlerinin askıya ağırlık merkezlerinden asılmasını sağlayın.
 • Çalışma alanlarında yapılan işler için talimatnameler hazırlayın.
 • Tüm şalter ve düğmelerin basılma noktasına göre fonksiyonları tanımlanmalıdır.
 • Çalışanların rahat edebilmeleri için yüksekliği ve düzlemsel hareketleri ayarlanabilir iş istasyonları oluşturun.
 • Aydınlatmaların yüksekte olmasını sağlayın. Bu sayede gölge oluşumu engeller ve kaza riskini azaltabilirsiniz.
 • Karşılıklı kullanılan iş istasyonlarında araya paravanlar çekin. Bu şekilde görsel dikkat dağılmasını engelleyebilirsiniz.
 • Çalışma ortamındaki havanın sirkülasyonunu sağlamak için gerekli havalandırma sistemleri kurun.
 • Zararlı gaz oluşturan çalışmalarda, çalışma istasyonunun hemen yakınında tozları ve gazları emip dışarıya atacak emici sistemler kurun.
 • Düzenleme, temizleme ve bakım işleri için bir ekip kurun ve günlük olarak kontrol yapmalarını sağlayın.

ERHAN EROĞLU

B SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI

Yüksekte Çalışmalar

Dünyada hiçbir değer bir insan hayatından daha önemli değildir. Bununla birlikte insan hayatına mal olan her türlü olay, maddi ve manevi kayıplara yol açmaktadır. Teknoloji ne kadar gelişirse gelişsin makineler insan gücünün yerini alamamıştır. Yeniliklere uyum sağlamada, insan gücü hala en geçerli güç olmaya devam etmektedir. Maalesef tüm teknolojik gelişme ve uygulamalara karşın dikkatsizlik veya insan hayatı için geliştirilmiş güvenlik önlemlerini almadan çalışan birçok insan hayatını kaybetmekte, sakat kalmakta, ciddi şekilde yaralanmaktadır. Bu nedenle; yüksekte çalışmak durumunda kalan biri, düşerek yaralanma veya ölme riskini de beraberinde taşımaktadır.

Yüksekte güvensiz çalışma, iş sağlığı ve güvenliğinin önemli sorunlarından biridir. Dünya genelinde, iş yerlerindeki ölümlü ve ağır yaralanmalı kazaların büyük bir kısmı yüksekte güvensiz çalışmaktan kaynaklanmaktadır.

Bugün, düşme sonucu yaralanmaya sebep olacak her mesafe “yüksek” olarak tanımlanmakta ve bu haliyle “yüksekte çalışma” hemen hemen her sektörü ve faaliyeti kapsamaktadır. Bu sektörlerin başında inşaat, enerji, telekomünikasyon, maden, ulaşım sektörleri yer almaktadır. İş ekipmanlarının güvenli kullanımı, toplu korunma tedbirleri, kişisel koruyucu ekipmanlar, çalışma izin sistemleri gibi çeşitli uygulamalar yüksekte güvenli çalışmanın öncelikli konularıdır.

Yükseklik adım atarak çıkamayacağınız yerler olarak da tanımlanabilir. Bir insanın denge noktası ikinci bel omurudur. Yani ikinci bel omurunu geçen yerler yüksek olarak kabul edilir. Yüksekte çalışma kuralları ve korunma yöntemleri standartlarla belirlenmiştir. Çalışma hayatında ülkeden ülkeye farklılık gösteren yükseklik kavramı Avrupa’da 1.8 m, Amerika’da 1.2 m olarak belirlenmiştir. Yani bu yükseklikler ve daha üzerinde çalışan personel öncelikli olarak toplu korunma tedbirleri ve daha sonrasında kişisel koruyucu donanımlar ile korunması gerekir. Dünyadaki istatistikler 3 – 4 metre üzerinde çalışırken düşen insanların % 85’inin hayatını kaybettiğini göstermektedir.

Yüksekten düşmenin nedenlerini arasında başlıca; bilgi eksikliği, yanlış personel seçimi, iş güvenliği kurallarının uygulanmaması, mühendislik eksikliği, yetersiz kişisel koruyucu ekipman, yetersiz kontrol ve bakım, yetersiz/düşük kaliteli malzeme alımı ve güvensiz çalışma yöntemleri gelmektedir.

Yüksekte yapılan çalışmalarda dikkat edilecek hususları sıralamak istersek:

 • Montaj ve benzeri çalışmaların yüksekte yapılması zorunlu mu?
 • Yapılacak çalışmaların önceden planlaması yapıldı mı?
 • Acil durum planında yüksekten düşme ile ilgili hususlara yer verildi mi?
 • Çalışanların çalışma yerlerine güvenli bir şekilde ulaşımı sağlandı mı?

Peki yüksekte çalışmalar ile ilgili hangi önlemleri almalıyız? Çalışanların güvenliği öncelikle; güvenli korkuluklar, düşmeyi önleyici platformlar, bariyerler, çalışma iskeleleri, güvenlik ağları gibi toplu korunma tedbirleri ile sağlanmalıdır.

Toplu korunma tedbirleri;

 • düşme riskini tamamen ortadan kaldıramıyorsa?
 • uygulanması mümkün değilse?
 • daha büyük bir tehlike doğurma ihtimali varsa?
 • geçici olarak kaldırılma gereği varsa?

Kişisel koruyucu tedbirlerinin alınması zorunludur!

Kişisel koruyucu donanım olarak; işe uygun bağlantı noktaları ve dikey/yatay yaşam hatları, tam vücut kemer sistemleri, işe ve standartlara uygun bağlantı halatları, kancalar, makaralar, halkalar, sönümleyici aparatlar vb. sayılabilir.

Yüksekte yapılan çalışmalarda yapılması gerekenleri listelersek:

 1. Yüksekte yapılması zorunlu olmayan montaj ve benzeri çalışmaların mümkün olduğunca öncelikle yerde yapılması sağlanır.
 2. Yapılacak çalışmaların önceden planlanması ve organize edilmesi, bu planlama yapılırken yüksekten düşme ile ilgili hususlara acil durum planında yer verildiğinden emin olunması sağlanır.
 3. Çalışanların, çalışma yerlerine güvenli bir şekilde ulaşmaları uygun araç ve ekipmanlarla sağlanır.
 4. Çalışma yerlerinde çalışanların güvenliği öncelikle, güvenli korkuluklar, düşmeyi önleyici platformlar, bariyerler, kapaklar, çalışma iskeleleri, güvenlik ağları veya hava yastıkları gibi toplu koruma tedbirleri ile sağlanır.
 5. Toplu koruma tedbirlerinin düşme riskini tamamen ortadan kaldıramadığı, uygulanmasının mümkün olmadığı, daha büyük tehlike doğurabileceği, geçici olarak kaldırılmasının gerektiği hallerde, yapılan işlerin özelliğine uygun bağlantı noktaları veya yaşam hatları oluşturularak tam vücut kemer sistemleri veya benzeri güvenlik sistemlerinin kullanılması sağlanır. Çalışanlara bu sistemlerle beraber yapılan işe ve standartlara uygun bağlantı halatları, kancalar, karabinalar, makaralar, halkalar, sapanlar ve benzeri bağlantı tertibatları; gerekli hallerde iniş ve çıkış ekipmanları, enerji sönümleyici aparatlar, yatay ve dikey yaşam hatlarına bağlantıyı sağlayan halat tutucular ve benzeri donanımlar verilerek kullanımı sağlanır.
 6. Yapı işleri sırasında ve yapı işleri bitirilip yapı kullanıma geçtikten sonra yüksekte yapılacak çalışmalarda kullanılmak üzere oluşturulacak yatay ve dikey yaşam hatları için gerekli olan bağlantı noktaları ve yapısal düzenlemeler, projenin hazırlık aşamasında belirlenerek sağlık ve güvenlik planı ve sağlık ve güvenlik dosyasında yer alır.
 7. Yüksekte güvenli çalışma donanımlarının, düzenli olarak kontrol ve bakımlarının yapılması sağlanır. Uygun olmayan donanımların kullanılması engellenir.
 8. Bu alanlarda çalışanlara yüksekte çalışmayla ilgili tehlike ve riskler konusunda bilgilendirme yapılarak gerekli eğitim verilir.
 9. Yüksekte yapılan çalışmalar işveren tarafından görevlendirilen ehil bir kişinin gözetim ve kontrolü altında gerçekleştirilir.

Sonuç olarak yüksekte çalışma konusunda detaylı çalışmalar yapılmalıdır. İşin güvenli bir şekilde tamamlanabilmesi için her aşamanın titizlik ile ele alınması gerekmektedir.

Şeyma IŞIK 

C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı

Zorunluluk Haline Gelen İBYS

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında ve Madde 27 3. Fıkrası
“MADDE 27 – (3) Bakanlık, bu Kanuna göre yapılacak iş ve işlemlere ait her türlü belge veya bilgiyi, elektronik ve benzeri ortamlar üzerinden isteyebilir, arşivleyebilir, bu ortamlar üzerinden onay, yetki, bilgi ve belge verebilir.” uyarınca; 01.01.2018 tarihinde resmen başlamış olan olan İBYS yani “İşyeri Bilgi Yönetim Sistemi” süreci ile İş Sağlığı ve Güvenliği alanında işyerlerinden elde edilecek veriler ve mevcut veriler ışığında bütünleşik bir bakış açısı ile önleyici strateji geliştirilmesine bununla birlikte sektörel ve bölgesel farklılıklar içerisinde alınması gereken önlemlerin önceliklendirilmesine büyük katkı sağlayacaktır.

27.02.2018 tarihinde yayınladığı 23240837-010.06.02[010.06.02]-E.10255 sayılı genelge ile de İş Sağlığı ve Güvenliği Bilgi Sistemi ile İSG Yazılım Zorunluluğunu resmen duyurdu.

Kullanılacak olan bu yazılım kullanacak olan kişi veya kuruma göre şu şekilde değişkenlik göstermektedir;

1- İşyeri

 1. a) iş güvenliği uzmanını ve işyeri hekimini OSGB’den kiralamış ise;

İSG Hizmetlerine ilişkin ilgili mevzuatta belirtilen yükümlülüğünü Bakanlıkça yetkilendirilen birimlerden (OSGB veya TSMB) alarak yerine getiren işverenler İBYS yazılımı almakla yükümlü değillerdir. İSG yazılımı alması zorunlu değildir.

OSGB veya TSMB profesyonel İSG yazılımı kullandıkları için işyerinin tüm işlemleri bu yazılım üzerinden olur ve ÇSGB’ye gönderilir.

Ancak işveren isterse evet ben İSG yazılımı aldım derse (zorunlu olmadığı halde alabilir), anlaşmalı olduğu OSGB’nin işyeri için görevlendirdiği iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi işverenin yazılımı üzerinden işlemleri yapar ve ÇSGB’ye gönderir.

 1. b) iş güvenliği uzmanını OSGB’den kiralamış ama işyeri hekimi ile bireysel anlaşmalı ise;

a maddesindeki şekilde iş güvenliği uzmanının işlemleri OSGB’nin İSG yazılımı üzerinden yürür, ancak işyeri hekiminin işlemleri için işveren İSG yazılımı temin etmek zorunda. İşyeri hekimine hesap açar ve kullandırır.

Temin ettiği yazılım üzerinden OSGB’nin görevlendirdiği iş güvenliği uzmanına da işlerimi buradan yap diyebilir.

 1. c) İş güvenliği uzmanı ile bireysel anlaşmalı ama işyeri hekimini OSGB’den kiralamış ise;

b maddesi ile aynı mantıkla uygulanır.

 1. d) İş güvenliği uzmanı ile bireysel anlaşmalı ve işyeri hekimi ile de bireysel anlaşmalı ise;

İşveren mutlak suretle kendisi İSGB yazılımı satın alır/kiralar ve bu iş güvenliği uzmanı ile işyeri hekimine hesap oluşturarak yazılımı kullandırır.

 

2- OSGB

Ortak sağlık güvenlik birimleri İBYS ile entegreli olan profesyonel İSG yazılımı kullanmak zorundalar.

OSGB, bünyesinde bulunan iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve diğer sağlık personeline kullandığı İSG yazılımı üzerinden hesap oluşturur. Görevlendireceği işyerlerini yazılım üzerinden atama yapar.

İSG profesyonelleri ataması yapılan işyerleri ile ilgili İSG aksiyonlarını yazılım üzerinden yapar ve ÇSGB’ye gönderir.

 

 

 

3- Bireysel iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi

Bireysel İSG profesyonellerinin görev yaptıkları işyerlerinde işyeri tarafından yani işveren tarafından alınmış/kiralanmış İSG yazılımı üzerinden ilgili işyerinin İSG aksiyonlarını yerine getirirler ve ÇSGB’ye gönderirler.

 

İBYS HAKKINDA MERAK EDİLENLER

1.Bakanlık işyerlerini elektronik olarak denetleyecek mi?

İBYS merkezi bir karar destek sistemi olmakla birlikte denetime esas bilgileri içermeyecektir. İş sağlığı ve güvenliği alanında yapılacak denetimler İş Teftiş Kurulu Başkanlığınca yürütülecek olup ilgili birimlerce görevlendirilen müfettişler yerinde denetim ile denetimlerini gerçekleştirmektedirler.

2.Veri setlerinde yer alan bilgileri gönderme yükümlülüğümüz ne zaman başlamaktadır?

İş sağlığı ve güvenliği hizmet almakla yükümlü işyerleri için veri gönderimi yükümlülüğü 01.06.2018 tarihinde başlamıştır.Yayınlanacak veri setleri doğrultusunda ilgili verilerin İSG yazılımları aracılığıyla gönderimi de başlatılmıştır.

3.İşveren olarak sorumluluklarım nelerdir?

Hizmet alan işveren ne yapmalı;?

İSG Hizmetlerine ilişkin ilgili mevzuatta belirtilen yükümlülüğünü Bakanlıkça yetkilendirilen birimlerden (OSGB veya TSMB) alarak yerine getiren işverenler İSG yazılımı almakla yükümlü değillerdir. Ancak iş sağlığı ve güvenliği hizmetini aldıkları birimlerce yetkili bir yazılımın kullanılmakta olduğunun işverenlerce teyit edilmesi önem arz etmektedir. İşveren dilerse kendi temin edeceği tescilli bir yazılımı kullanabilecektir.

Görevlendirme yapan işveren ne yapmalı?

İSG Hizmetlerine ilişkin yükümlülüğün  işyerinde uygun nitelikteki çalışanlar arasından görevlendirilmesi suretiyle yerine getirildiği durumlarda; işverenin, görevlendirdiği kişilerin 01.06.2018 tarihine kadar tescil edilmiş bir İSG yazılımı kullandığını teyit etmesi gerekmektedir.

4.OSGB olarak sorumluluklarım nelerdir?

İşyerlerinde görevlendirme yaparak iş sağlığı ve güvenliği hizmeti sunan yetkili birimler, görevlendirdiği kişilerin kullanımına sunmak üzere 01.06.2018 tarihine kadar İBYS yazılımı almakla yükümlüdürler. İşveren dilerse kendi temin edeceği tescil edilmiş bir yazılımı kullanabilecektir.

Ancak iş sağlığı ve güvenliği hizmeti kapsamında görevlendirdikleri kişilerin yazılımı doğru ve etkin bir şekilde kullanmakta olduğunun birim yetkililerince teyit edilmesi önem arz etmektedir.

5.İş güvenliği uzmanı olarak sorumluluklarım nelerdir?

Bireysel görevlendirilen profesyoneller ne yapmalı

İşyerlerinde çalışanlar arasından görevlendirilen işyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı ve diğer sağlık personeli unvanlı kişiler işveren tarafından sağlanan İSG yazılımını doğru ve etkin bir şekilde kullanmak ile yükümlüdür. İşveren uygun gördüğü takdirde bireysel görevlendirilen İSG profesyonelinin kendi temin edeceği tescilli bir yazılımı kullanabilir.

Yazılım içerisinde bildirimi zorunlu olan konu başlıkları ile ilgili konulara ait bildirim parametreleri Veri Seti başlığı içerisinde duyurulmaktadır.

6.Geçmişe yönelik veri gönderimi olacak mı?

01.01.2018 tarihi itibarı ile yapılan işlerden veri setlerinde yer alan bilgiler gönderilebilecektir. Söz konusu verilerin yeni oluşturulması halinde 01.01.2019 tarihine kadar içinde bulunduğumuz yıla ait veriler gönderilebilecektir.

7.Veri setlerinin içinde neler olacak?

Veri setleri içerisinde 2018 yılı içerisinde 4 farklı kategori olacaktır.

 1. Çalışanların Eğitimi
 2. Sağlık Gözetimleri
 3. Saha Gözetimleri (Tehlike Kaynakları)
 4. Sektörel Veriler

8.Yazılıma girmiş olduğumuz veriler için belge düzenleme yükümlülüğümüz ortadan kalkacak mı?

Yazılım üzerinden verilerin gönderilmesi söz konusu hizmet ile ilgili evrak düzenleme yükümlülüğünü ortadan kaldırmamaktadır. Yapılan işlere yönelik mevzuatta belirtilen dokümanlar oluşturulmaya devam edecektir.

9.Aynı işyerinde işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanının farklı yazılımlar kullanabilmesi mümkün mü?

İSG profesyonellerinin veri setlerinde belirtilen bilgileri oluşturarak Bakanlığımıza bildirebilmesi için Bakanlığımızca tescil edilmiş bir entegratör firma tarafından erişim sağlaması gerekmektedir. Söz konusu Entegratör firmalardan olmak koşulu ve işverenin onayı olması şartı ile aynı işyerinde birden fazla yazılım kullanılmasında bir sakınca yoktur.

10.Entegratör firma olabilmek için ne yapmalıyım?

Entegratör firma olmak için başvurmak isteyen yazılım firmalarının internet sitesindeki başvuru evraklarını hazırlayarak İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğüne randevu alarak başvuruda bulunmaları gerekmektedir. 

11.Kullanmakta olduğumuz bir yazılım var; değiştirmemiz mi gerekecek?

Kullanılan yazılımın Bakanlığımızca tescil edilen yazılımlardan olması gerekmektedir. Mevcut yazılımınızın 01.06.2018 tarihine kadar tescil edilmesi durumunda bir değişikliğe gidilmesine gerek olmayacaktır. Bu konuda yazılım firmanız ile görüşerek ilgili prosedürü takip edebilirsiniz.

İşyerinin kendi bünyesinde geliştirdiği İSG yazılımları da Bakanlıkça tescil edildikten sonra kullanılabilecektir.

12.Entegratör firma bilgilerine nasıl ulaşabilirim?

Tescil işlemleri devam etmektedir. İlgili firmaların bilgilerine yakın zamanda ibys.csgb.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

13.OSGB olarak yazılımı kullandığımızda işveren de bir yazılım alacak mı?

İşverenlerin OSGB’den hizmet aldığı durumlarda ilgili OSGB yazılımı almakla yükümlü olmaktadır. Söz konusu yazılımın kullanıldığını takip etmesi işveren için yeterli olacaktır. İkinci bir yazılıma ihtiyaç duyulmamaktadır.

14.Hangi yazılım programını kullanacağıma nasıl karar vereceğim?

Bakanlığımızca tescil edilen firmalardan birinin tercih edilmesi yeterli olacaktır. İlgili firmanın seçimi taraflara bırakılmıştır.

15.Yazılım kullanırken İSG Profesyonelleri nelere dikkat etmeli?

Bakanlığımızca tescil edilen yazılımlardan birinin kullanılması yazılım temin yükümlülüğü için yeterlidir. Ayrıca İSG profesyonelleri Bakanlığımıza veri gönderirken e-İmza ya da Mobil İmza kullanmak zorundadır, kişi kendi oluşturduğu ve gönderdiği veriden sorumlu olacaktır. Veri gönderim süreci başlamadan önce e-İmza ya da Mobil İmza temin etmeleri önem arz etmektedir.

Yaşama Sızan Tehlikeli Kimyasallar

Kimyasallar günlük hayatımızın her aşamasında kullandığımız ve yaşamımızın devam edebilmesi için gerekli hatta zorunlu olan maddelerdir. Örneğin su, hidrojen ve oksijen elementlerinden oluşan bir kimyasal maddedir ve yaşamın en önemli kaynaklarından biridir. İnsanlık tarihi boyunca 50 milyonu aşkın kimyasal madde insanlar tarafından bulunmuş, kullanılmış ve üretilmiştir. Burada sorulması gereken soru şudur: Tüm bu 50 milyon kimyasal madde bizim için su kadar faydalı mıdır? Kimyasal maddelerin tümü insan ve çevre için faydalı olmadığı gibi bir kısmı yaşamsal faaliyetlere ciddi zararlar verir. İnsan sağlığına ve çevreye zararlı olan bu kimyasallara tehlikeli kimyasal maddeler denilmektedir. Tehlikeli kimyasallar çalışanlara deri, solunum ve sindirim yoluyla zarar verme potansiyeline sahiptir.

Kolombiya Boyaca’da yapılan bir araştırmaya göre, tropikal dağlık bölgelerdeki pestisit (tarım ilacı) kullanımından kaynaklanacak çevresel sorunlar gerektiği kadar araştırılmamaktadır. Örneğin, pestisitlerin toprakta birikme miktarlarının ölçülmesi bitkilerin, hayvanların, yüzey suyunun, toprağın ve üçüncü kişilerin karşı karşıya kalabilecekleri risklerin değerlendirilmesi için önemli bir çalışmadır. Pestisitler çevreye uzun süreli ve kalıcı zararlar verebildikleri gibi uygulayıcılarını solunum yoluyla etkileyerek ölümlere dahi neden olabilmektedir. Ülkemizde de yoğun olarak kullanılan tarım ilaçları yine genellikle küçük ve kişilere ait olan tarım alanlarında çalışanlara zarar verebilmektedir. Akyazı-Taşburun mahallesinin Keçiyatağı bölgesinde bulunan fındık bahçesindeki zararlı otları kurutmak için bahçesini ilaçlamaya giden E.F. (30) akşam evine dönüp eşine rahatsız olduğunu söyleyerek yattıktan sonra artan yüksek ateş ve baş ağrıları nedeniyle Devlet Hastanesi’ne gider. Tarım ilacından zehirlenme şüphesiyle buradan, Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilir. 2 gün tedavi gördükten sonra 24 Mayıs 2015 günü Yüksek İhtisas Hastanesine sevk edilen E.F. yapılan tüm müdahalelere karşın yaşamını yitirir. Kullanılan bu tarım ilacının tehlikeleri ve çalışanın bu ilaca ne şekilde maruz kaldığı biliniyor olsaydı E.F. bugün belki hala hayatta olabilirdi. Başarısızlıkla sonuçlanan üç günlük tedavi süreci bizlere tehlikeli kimyasallarla yapılan çalışmalarda yaşanabilecek olası kazalarla ilgili hazırlıksız olduğumuzu göstermektedir.

Kimyasal maddeler üretimin bir çok aşamasında kullanılan ve endüstride yeri doldurulamayacak hammaddelerdir. Endüstride kullanılan bu kimyasal maddelerden tehlikeli olanların -olabilirse-, tehlikesiz olanlar veya daha az tehlikeli olanlarla değiştirilmesi gerekir. Bunun yapılamadığı durumlarda çalışanların tehlikeli kimyasallardan etkilenmesi öncelikle toplu korunma yöntemleri daha sonra kişisel korunma yöntemleri ile engellenmelidir. Büyük kaza riski taşıyan işyerlerinde kaza önleme politikaları ve olası kazaların yaşanması durumunda uygulanacak olan acil durum prosedürleri belirlenmelidir. Böylece, yaşanan kazaların insana ve çevreye verebileceği zararlar azaltılabilir hatta yok edilebilir. Yaptığımız her işte olduğu gibi kimyasallarla yapılan çalışmalarda da risk vardır ve ancak bu riskler etkin bir şekilde değerlendirildiğinde tehlikeli kimyasallarla çalışmalar güvenli çalışma haline gelir. Tersi durumda tehlikeli kimyasallarla çalışmalardan kaynaklanan kazalar çalışanları tehdit etmeye; kimyasal sızıntılarına neden olan endüstriyel kazalar çevreye ciddi zararlar vermeyi sürdürecektir.