İş Ekipmanları Periyodik Kontrolleri

Periyodik Kontrol ;  Bir ekipmanın güvenli bir şekilde, hedeflenen fonksiyonlarını yerine getirip getirmediğinin tespit edilmesi için düzenli aralıklarla yapılan muayene işlemleridir. Periyodik kontrol, periyodik muayene ya da fenni muayene olarak da adlandırılmaktadır.

Hangi ekipmanlar düzenli aralıklarla kontrol edilmelidir?

  • Basınçlı Kap ve Tesisatları Periyodik Kontrolü

Kalorifer Kazanı Periyodik Kontrolü, Sıcak Su Kazanı Periyodik Kontrolü, Buhar Kazanı Periyodik Kontrolü, Kompresör Periyodik Kontrolü vb.

  • Kaldırma ve İletme Ekipmanları Periyodik Kontrolü

Forklift Periyodik Kontrolü, Vinç Periyodik Kontrolü, Transpalet Periyodik Kontrolü, Platform Periyodik Kontrolü, Dış Cephe Platformu Periyodik Kontrolü, Kaldırma Platformu Periyodik Kontrolü, Yürüyen Merdiven Periyodik Kontrolü, İş Makinaları Muayeneleri Periyodik Kontrolü vb.

  • Elektriksel Kontroller

Elektrik İç Tesisat Uygunluk Kontrolü, Topraklama Tesisatı Kontrolü, Paratoner Uygunluk Kontrolü vb.