KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI AYDINLATMA METNİ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) uyarınca , gerçek bir kişinin kimliğini belirli ya da belirlenebilir bir hale getirmeye yarayan her türlü bilgi kişisel veri kapsamındadır. AKBULUT AKADEMİ nezdindeki kişisel verileriniz aşağıda açıklanan işlenme amaçları, hukuki nedenleri, toplanma yöntemleri, kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği ve gerek bunlara bağlı gerekse bunlardan bağımsız olarak KVKK kapsamında size tanına haklara ilişkin olarak sizleri bilgilendirmek istiyoruz.

1.KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMASINA İLİŞKİN YÖNTEMLER

AKBULUT AKADEMİ tarafından veri sorumlusu sıfatı ile, KVKK ve ilgili diğer mevzuatlardan kaynaklanan yasak yükümlülüklerimiz çerçevesinde; internet sitesi, iş sağlığı ve güvenliği yazılımı, doğrudan veya yetkilendirilmiş iletişim kanalları (şirket hatlarımız) ve firmamıza ait elektronik postalar gibi farklı kanallarda icra edilen hizmet, takip ve denetim süreçlerindeki yöntemlerle; bu kanalları kullanarak sizlere kaliteli hizmetlerimizi sunmak ve bu çerçevede iş ve ticari faaliyetlerimizi yürütmek noktasında uygulama imkanı bulan ilgili mevzuat, sözleşme, talep, ticari teamül, ticari hizmet ve dürüstlük kurallarına dayalı olarak ortaya çıkan ve icra edilen hukuki sebepler çerçevesinde açık rızaya bağlı sözlü, yazılı ya da elektronik yöntemlerle kişisel verileriniz, özel nitelikli kişisel veriler de dahil olmak üzere toplanmaktadır.

Bu kapsamda kişisel verileriniz, AKBULUT AKADEMİ OSGB veya AKBULUT AKADEMİ OSGB adına veri işleyen gerçek ya da tüzel kişiler tarafından, sayılanlarla sınırlı olmamak üzere, yazılı veya elektronik olarak, aşağıda belirtilen yöntemlerle toplanabilir;

 • Elektronik olarak doldurduğunuz iş sağlığı ve güvenliği yazılımı üyelik formu,
 • İnternet sitelerimize üyelik veya giriş sırasında üye girişi yapmanızı sağlayan elektronik posta linkleri,
 • İnternet sitelerimiz veya üçüncü kişilere ait internet veya yazılım sitelerinde yer alan, bizimle iletişime geçmek üzere doldurduğunuz iletişim formları,
 • Şirketimiz ile imzalamış olduğunuz muhtelif sözleşmeler ile şirketimize göndermiş olduğunuz elektronik postalar, faks veya mektuplar
 • Şirketimiz adına veri işleyen yahut üyelik programı sürecinin herhangi bir safhasında şirketimize destek veren üçüncü kişi firma(lar),
 • Çalışanlarımız, şirket hatlarımız dahil olmak üzere müşteri hizmetleri kanallarımız,
 • Google vb. arama motorlarının kullanımı,
 • Üyelik sözleşmeleri ve sair diğer sözleşmeler, kampanyalar, başvurular, formlar, teklifler,
 • E-arşiv sistemi baz alınarak kullandığımız portal,
 • Web tabanlı iş sağlığı ve güvenliği yazılımımız,

2.KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE İŞLEME AMAÇLARI

AKBULUT AKADEMİ olarak, veri sorumlusu sıfatı ile iş sağlığı ve güvenliği yazılımımız, internet sitemiz, elektronik postalarımız ve mobil iletişim kanalları ve/veya bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü kanallar aracılığı ile; açık rızanız ile elde ettiğimiz kişisel ve/veya özel nitelikli kişisel verileriniz tamamen veya kısmen elde edilebilir, kaydedilebilir, saklanabilir, depolanabilir, değiştirilebilir, güncellenebilir, periyodik olarak kontrol edilebilir, yeniden düzenlenebilir, sınıflandırılabilir, işlendikleri amaç için gerekli olan ya da ilgili kanunda öngörülen süre kadar muhafaza edilebilir, kanuni ya da hizmete bağlı fiili gereklilikler halinde AKBULUT AKADEMİ OSGB’nin birlikte çalıştığı özel-tüzel kişilerle, grup şirketleri veya işbirliği yaptığı şirketlerle kanunen yükümlü olduğu kamu, kurum ve kuruluşlarıyla ve/veya Türkiye’de veya yurt dışında mukim olan ilgili 3.kişi gerçek kişi/tüzel kişilerle paylaşılabilr/ devredilebilr, kanuni ya da hizmete bağlı olarak fiili gereklilikler halinde yurtdışına aktarılabilir.

AKBULUT AKADEMİ OSGB müşterilerinin markalarımızın hizmetlerinden faydalanabilmesi, onayınız halinde ticari ve pazarlama stratejilerimizi belirlemek, geliştirmek amacı ile hatırlatmak istediğimiz hususlar hakkında sizleri bilgilendirmek, öneri ve şikayetlerinizi kayıt altına alabilmek, sizlere daha iyi hizmet standartları oluşturabilmek, AKBULUT AKADEMİ OSGB ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması gibi amaçlarla ve her halükarda 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuata uygun olarak kişisel verilerinizi işleyebileceğimizi bilgilerinize sunarız.

3.KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

AKBULUT AKADEMİ OSGB, söz konusu kişisel verilerinizi sadece; açık rızanıza istinaden veya 6698 sayılı Kanun’da ve ilgili mevzuatta belirtilen güvenlik ve gizlilik esasları çerçevesinde yeterli önlemler alınmak kaydıyla yurt içinde ve gerekli güvenlik önlemlerinin alınması kaydıyla yurt dışında, Şirket faaliyetlerinin yürütülmesi, veri sahipleri ile müşterilerimiz arasındaki iş ilişkisinin sağlanması ve/veya bu amaçla görüşmeler yapılması, hizmetler, evrak talepleri amacıyla ; grup şirketlerimiz, iş ortaklarımız, kullandığımız bilişim teknolojileri gereği, yurt içinde ya da yurt dışında bulunan sunucular ve bu sunucu desteğini veren firmalar ile fiziksel server ve/veya bulut hizmeti aldığımız yurt içi/yurt dışı kişi ve kurumlar , Şirketimiz adına veri işleyen, personel listeleri, eğitim sertifikalarının oluşturulması, sağlık verilerinin girilmesi, periyodik bakımların takibinin yapılması hususunda destek veren firmalar, faaliyetlerimizin gereği anlaşmalı olduğumuz ve hizmet sunduğumuz müşteriler, tedarikçiler, denetim şirketleri veya yasal bir zorunluluk gereği bu verileri talep etmeye yetkili olan kurum veya kuruluşları, bunlarla sınırla olmamak üzere ilgili diğer otoriteler ile paylaşılabilecektir.

4.KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN KVK KANUNU’NUN (“KANUN”) 11.MADDESİNDE SAYILAN HAKLARI

AKBULUT AKADEMİ OSGB ilgili kişilerin aşağıdaki taleplerine karşılık verecektir:

 1. AKBULUT AKADEMİ OSGB kendilerine ilişkin kişileri verileri işleyip işlemediğini ve hangi kişisel verileri işlediğini öğrenme,
 2. İşleme faaliyetlerinin amaçlarına ilişkin bilgi alma,
 3. AKBULUT AKADEMİ OSGB’ nin yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 4. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 5. Kanun’a uygun olarak kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 6. Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi talebi halinde; yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 7. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve,
 8. Kişisel verilerinin birer kopyasını alma.

Görüş ve sorularınız için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

AKBULUT AKADEMİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİM DAN. DEN. HİZM. LTD.ŞTİ