İş Güvenliği Uzmanı Kimdir?

İş Güvenliği Uzmanı, işletmenizin iş güvenliği mevzuatına uyumunu kontrol etmekten ve belirlediği uygunsuzlukları ilgili mercilere iletmekle sorumlu kişidir. Bu uygunsuzluklar arasında, iş kazasına sebebiyet verecek hayati eksiklikler olduğu gibi, çalışanları bilinçlendirmeye yarayacak isg eğitimleri eksiklikleri de olabilir. İş Güvenliği Uzmanı ayrıca ÇSGB’nin ve yasaların yapılmasını zorunlu tuttuğu risk analizi, acil durum planı, çalışma ve eğitim planları gibi dokümanları da hazırlayan kişidir.

İşyerinizin  alması gerek iş güvenliği uzmanının süresi işyerinin güncel çalışan sayısıyla ve işyerinizin tehlike sınıfıyla belirlenir. Buna göre:

  • Az Tehlikeli Sınıfta ise kişi başı 10 dakika
  • Tehlikeli Sınıfta ise kişi başı 20 dakika
  • Çok Tehlikeli Sınıfta ise  kişi başı 40 dakika ayırarak çalışma süresini hesaplayabilirsiniz.