Sertifikalı İlkyardım Eğitimi

“Bir kaza ya da hastalık durumunda, ilk dakikalar yaşamsal önem taşır. Solunum ve dolaşım durmasına bağlı ölümlerin 2/3’ü tıbbi yardım ulaşmadan meydana gelmektedir. İlkyardım ne kadar hızlı, ne kadar etkin olursa daha sonra sağlanacak tıbbi destek o denli yüz güldürücü sonuç verir.”

9.07.2015 tarihli ve 29429 Sayılı İlkyardım Yönetmeliği gereğince; bireylerin ve toplumun temel sağlık bilgisinin artırılması, ilkyardım bilgi ve becerisinin topluma öğretilmesi, tüm kamu ve özel kurum/kuruluşlarında personel sayılarına göre ilkyardımcı bulundurulması ile kazalara bağlı ölüm ve sakatlık riskinin azaltılması amaçlanmaktadır. Personel sayısı ve İşyeri Tehlike sınıfı göz önüne alınarak;

                Az Tehlikeli İşyerlerinde 20 kişide 1

                Tehlikeli işyerlerinde 15 kişide 

                Çok Tehlikeli İşyerlerinde 10 kişide 1

 

olacak şekilde işyerlerinde ilkyardımcı bulundurma zorunluluğu vardır. Bu eğitimlerin sonunda, bireylerin iş yerinde ve günlük hayatta karşılaşabilecekleri ani hastalanma ve yaralanma durumlarına müdahale etme ve gerektiğinde “Temel Yaşam Desteği” sağlayabilme bilgi ve becerisini kazandırmak hedeflenmektedir. 

Eğitim sonunda başarılı olan kişilerin aldığı mevcut İlk Yardımcı Kimlik Kartları 3 yıl geçerli olup 3 yıl sonra farklı prosedürler ile yenileme eğitimi verilerek güncelleme yapılmaktadır.