Az Tehlikeli işyerlerinde, İşveren veya İşveren vekili iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yürütebilir mi?

İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerini yürütmek isteyen İşveren veya İşveren Vekilleri; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığıyla protokol imzalamış Üniversitelerin düzenlediği sertifika programına katılarak, başarılı olan işveren veya işveren vekilleri, 50’den az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde, İş Sağlığı ve Güvenliği hizmetlerini kendileri yürütebilirler. Herhangi bir diploma derecesi aranmaksızın programa 18 yaşını doldurmuş herkes başvurabilir. Katılımcıların başarılı olabilmesi için sınavdan 100 tam puan üzerinden 50 puan alması gerekmektedir. 50 ve üzeri puan alan katılımcılar “İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Yürütümüne İlişkin İşveren veya İşveren Vekili Eğitimi Tamamlama Belgesi” almaya hak kazanacaktır.

İSG Hizmetlerini üstlenmek isteyen ve sınavı kazanan işveren veya işveren vekilleri İSG-KÂTİP sistemine internet üzerinden elektronik olarak kendi kayıtlarını yapmaları halinde iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yürütebileceklerdir. Yapılan görevlendirmelerde kişilerin SGK veri tabanında da işveren veya işveren vekili olarak kayıtlı olması gerekmektedir. Aksi takdirde İş Sağlığı ve Güvenliği hizmetlerinde görevlendirme yapılmamış sayılır. SGK veri tabanında işyeri yetkilisi olarak kayıtlı olan çalışanlardan, işveren adına hareket eden, işin ve işyerinin yönetiminde görev alan işyeri yetkilileri işveren vekili olarak kabul edilir.

İşveren veya İşveren Vekilinin İsg Katip üzerinden işlemleri gerçekleştirme adımları;

  1. İSG KATİP giriş butonuna basılır.

2. T.C. Kimlik numarası ile e- devlet şifresiyle sisteme giriş yapılır.

3. Açılan rol seçme ekranından ilgili işyerine ilişkin ‘İşyeri Yönetici veya Vekili’ rolü seçilerek Kayıtlı kullanıcı girişi’ butonuna basılır.

4. Açılan ekrandan önce 1 numara ile gösterilen ‘İşveren Yönetici & Vekili Modülü’ menüsüne basılarak altında açılan menüden 2 numara ile gösterilen ‘Taahhütler’ butonuna basılır.

5. Açılan ekrandan giriş yapan kişinin mevcut durumda bulunan taahhütleri (varsa) görüntülenmektedir. Bu ekran üzerinden ‘ Yeni Taahhüt’ butonuna basılarak mevcut işyeri için yeni taahhüt oluşturabilir ve yapılan taahhütler ile ilgili iptal işlemi yapılabilmektedir.

Önemli Not: Giriş yapan kullanıcının birden fazla işyerine ‘İşveren’, ‘Yönetici’ ya da ‘İşveren Vekili’ olduğu durumlarda sistem üzerinden bütün işyerleri görünmektedir. Ancak taahhüt yapmak için yalnızca 1 işyerine izin verilmektedir. Daha önce bir işyeri için taahhüt verilmiş ve iptal edilmişse başka bir işyeri için taahhüt verilmesi söz konusu değildir.

Önemli Not: İşveren, Yönetici ya da İşveren Vekili olarak giriş yapan kullanıcının taahhüt yapmak istediği işyerinde İSG-KATİP üzerinde çalışan sayısı 50den az olmalı ve ilgili işyerinin tehlike sınıfını Az Tehlikeli olmalıdır.

 İSG-KATİP’ te gerekli düzenlemeler tamamlanıp Genel Müdürlük internet sayfasında ilan edilinceye kadar, bu Yönetmelik kapsamında iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin işveren veya işveren vekilince üstlenilmesi halinde “İşyerlerinde İşveren veya İşveren Vekilinin İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerini Üstlenmesine İlişkin Taahhütname” düzenlenerek imzalanır. Bu taahhütname gerektiğinde denetime yetkili memurlara gösterilmek ve istendiğinde Bakanlığa iletilmek üzere işyerlerinde muhafaza edilir.

İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Yürütümüne İlişkin İşveren veya İşveren Vekili Eğitimi Tamamlama Belgesine sahip İşveren veya İşveren Vekili;

Elliden az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde, İş sağlığı ve güvenliği mevzuatında İş Güvenliği Uzmanı veya İşyeri Hekimine verilen görevleri, işe giriş ve periyodik muayeneler ve tetkikler hariç olmak üzere yürütebilir. 

İşe giriş muayenesi ve tetkikler için İşyeri Hekimi görevlendirmek veya Kamu Sağlık Kuruluşlarından destek alması gerekmektedir.

Bu kapsamda iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi hizmeti talebiniz bulunması halinde bizimle iletişime geçebilirsiniz.

İletişime geçmek için tıklayınız.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir