COVID 19 İşyeri Hazırlanma Rehberi

COVID-19 Hakkında

COVID-19 belirtileri

COVID-19’a neden olan SARS-CoV-2 enfeksiyonu, hafif ila şiddetli arasında değişen hastalıklara neden olabilir ve bazı durumlarda ölümcül olabilir. Semptomlar tipik olarak ateş, öksürük ve nefes darlığı içerir.

Virüs bulaşmış bazı insanlar diğer solunum dışı semptomlar yaşadıklarını bildirmiştir.

Asemptomatik vakalar olarak adlandırılan diğer kişilerde hiç semptom görülmemiştir.

CDC’ye göre, COVID-19 semptomları maruziyetten 2 gün veya 14 gün sonra ortaya çıkabilir.

COVID-19 Nasıl Yayılır

İlk insan COVID-19 vakaları muhtemelen enfekte hayvanlara maruz kalmayla sonuçlansa da, enfekte insanlar SARS-CoV-2’yi diğer insanlara yayabilir.

Virüsün, esas olarak insandan insana yayıldığı düşünülmektedir:

Birbirleriyle yakın temas halinde olan kişiler arasında (yaklaşık 2 mt içinde).

Enfekte bir kişi öksürdüğünde veya hapşırdığında üretilen solunum damlacıkları ile. Bu damlacıklar, yakınlarda bulunan insanların muhtemelen akciğerlere hava solunan ağızlarına veya burunlarına inebilir.

Bir kişinin, üzerinde SARS-CoV-2 bulunan bir yüzeye veya nesneye dokunduktan sonra kendi ağzına, burnuna veya muhtemelen gözlerine dokunarak COVID-19’u elde etmesi mümkün olabilir, ancak bunun birincil virüsün yayılma şekli olduğu düşünülmemektedir.

İnsanların, en semptomatik oldukları anda (yani ateş, öksürük ve / veya nefes darlığı) en bulaşıcı oldukları düşünülmektedir.

İnsanlar semptom göstermeden önce de bazı yayılımlar olabilir; yeni koronavirüs ile bu tür asemptomatik bulaşmanın raporları vardır, ancak virüsün ana yolunun bu olduğu da düşünülmemektedir.

 

Amerika Birleşik Devletleri, virüsün yayılmasını sınırlamak için halk sağlığı önlemleri uygulamasına rağmen, bazı kişiden kişiye bulaşma olasılığı devam edecektir.

COVID-19 Salgını İşyerlerini Nasıl Etkileyebilir

İnfluenza virüslerine benzer şekilde, COVID-19’a neden olan SARS-CoV-2, geniş salgınlara neden olma potansiyeline sahiptir. Kişiden kişiye yaygın yayılma ile ilişkili koşullar altında, Amerika Birleşik Devletleri ve diğer ülkelerin birden çok alanı aynı anda etkileri görebilir. Bir aşının yokluğunda, bir salgın da büyük bir olay olabilir. Sonuç olarak, işyerlerinde şunlar olabilir:

■ Devamsızlık: İşçiler hasta oldukları için işe devamsız olabilirler; Ayrıca hasta aile üyeleri için bakıcıdır; okullar veya gündüz bakım merkezleri kapalıysa çocuklar için bakıcıdır; evde bağışıklık sistemi baskılanmış aile üyeleri gibi risk altında olan kişilerin olması; veya olası maruz kalma korkusu nedeniyle işe gelmekten korkuyor olabilirler.

■ Ticaret kalıplarındaki değişim. Enfeksiyonun önlenmesi ile ilgili kalemler için tüketici talebinin (örn. Solunum cihazları) önemli ölçüde artması muhtemelken, diğer mallara olan tüketici ilgisi azalabilir.

Tüketiciler ayrıca COVID-19 salgını nedeniyle alışveriş alışkanlıklarını değiştirebilirler. Tüketiciler, diğer insanlarla teması azaltmak, eve teslim hizmetlerine daha fazla ilgi göstermek veya kişiden kişiye teması azaltmak için araçla geçiş hizmeti gibi diğer seçenekleri tercih etmek için yoğun olmayan saatlerde alışveriş yapmaya çalışabilir.

■ Kesintisiz tedarik / teslimat. COVID-19’dan ciddi şekilde etkilenen coğrafi bölgelerden öğe gönderimleri, bildirimde bulunarak veya bildirilmeksizin ertelenebilir veya iptal edilebilir.

Tüm İşverenlerin, İşçilerin SARS-CoV-2'ye Maruz Kalma Riskini Azaltmak İçin Atanabileceği Adımlar

Bu bölümde, her işverenin, çalışanların işyerlerinde COVID-19’a neden olan SARS-CoV-2’ye maruz kalma riskini azaltmak için atabileceği temel adımlar açıklanmaktadır.

Düşük, orta, yüksek ve çok yüksek maruz kalma risklerine sahip olarak sınıflandırılan işlere odaklananlar da dahil olmak üzere bu kılavuzun sonraki bölümleri, belirli risk kategorilerindeki işverenler ve çalışanlar için özel öneriler sunmaktadır.

Bulaşıcı Hastalıklara Hazırlık ve Müdahale Planı Geliştirin

Zaten mevcut değilse, COVID-19’a karşı koruyucu eylemlere rehberlik edebilecek bulaşıcı bir hastalık hazırlık ve müdahale planı geliştirin.

Federal, eyalet, yerel, aşiret ve / veya bölgesel sağlık ajanslarından gelen rehberlikten haberdar olun ve bu önerileri ve kaynakları işyerine özgü planlara nasıl dahil edeceğinizi düşünün.

Planlar, işçilerin bu sitelerde gerçekleştirdiği çeşitli iş sahaları ve iş görevleri ile ilişkili risk düzeylerini göz önünde bulundurmalı ve ele almalıdır. Bu tür düşünceler şunları içerebilir:

■ İşçiler nerede, nasıl ve hangi SARS-CoV-2 kaynaklarına maruz kalabilir:

■ Genel halk, müşteriler ve iş arkadaşlarından; ve hasta bireyler veya özellikle yüksek enfeksiyon riski taşıyanlar (ör. Yaygın sürekli (devam eden) COVID-19 iletimine sahip yerleri ziyaret eden uluslararası gezginler, COVID-19 olduğu bilinen veya sahip olduğundan şüphelenilen kişilere korunmasız maruziyet gösteren sağlık çalışanları).

■ Evde ve topluluk ortamlarında mesleki olmayan risk faktörleri.

■ İşçilerin bireysel risk faktörleri (ör. Yaşlılık; bağışıklık sistemi baskılanan durumlar dahil kronik tıbbi durumların varlığı; hamilelik).

■ Bu riskleri ele almak için gerekli kontroller

Salgınların bir sonucu olarak ortaya çıkabilecek durumlar için acil durum planlarının geliştirilmesine ilişkin federal ve eyalet, yerel, aşiret ve / veya bölgesel (SLTT) tavsiyelere uyun, örneğin:

■ İşçi devamsızlığının artması.

■ Sosyal uzaklaşma, kademeli iş vardiyaları, küçültme işlemleri, uzaktan hizmet sunma ve diğer maruziyeti azaltıcı önlemler ihtiyacı.

■ Operasyonlara devam etmek veya dalgalanma hizmetleri sunmak için farklı işlerde çalışan çapraz eğitim de dahil olmak üzere, azaltılmış bir işgücü ile temel operasyonları yürütme seçenekleri.

■ Kesintisiz tedarik zincirleri veya gecikmiş teslimatlar.

Planlar ayrıca, işverenlerin aşağıdaki bölümlerde açıklanan işyerlerinde SARS-CoV-2’ye maruz kalma riskini azaltmak için atabilecekleri diğer adımları da dikkate almalı ve ele almalıdır.

Temel Enfeksiyon Önleme Önlemlerini

Uygulamaya Hazırlanma

Çoğu işveren için, işçileri korumak temel enfeksiyon önleme tedbirlerini vurgulamaya bağlı olacaktır.

Uygun olduğunda, tüm işverenler aşağıdakiler de dahil olmak üzere iyi hijyen ve enfeksiyon kontrol uygulamaları uygulamalıdır:

■ İşçilere, müşterilere ve şantiye ziyaretçilerine ellerini yıkamak için bir yer sağlamak da dahil olmak üzere sık ve kapsamlı el yıkama işlemini teşvik edin.

Sabun ve akan su hemen mevcut değilse, en az % 60 alkol içeren alkol bazlı el dezenfektanları sağlayın.

■ İşçileri, hasta oldukları takdirde evde kalmaya teşvik edin.

■ Öksürük ve hapşırma gibi, solunum görgü kurallarını teşvik edin.

■ Müşterilere ve halka kağıt mendil ve çöp kapları sağlayın.

■ İşverenler, eyalet ve yerel sağlık otoriteleri sosyal uzaklaştırma stratejilerinin kullanılmasını önerdiği durumlarda;

Çalışanlar arasında ve çalışanlar ile diğerleri arasındaki fiziksel mesafeyi artırmak için esnek çalışma sahaları (ör. Uzaktan çalışma) ve esnek çalışma saatleri (örneğin kademeli vardiyalar) gibi politikalar ve uygulamalar kurup- kuramayacaklarını araştırmalıdır.

■ Mümkün olduğunca işçilerin diğer çalışanların telefonlarını, masalarını, ofislerini veya diğer çalışma araçlarını ve ekipmanlarını kullanmalarını engelleyin.

■ Yüzeylerin, ekipmanın ve çalışma ortamının diğer öğelerinin rutin olarak temizlenmesi ve dezenfekte edilmesi dahil olmak üzere düzenli temizlik uygulamalarını sürdürün.

Temizlik kimyasalları seçerken, işverenler ortaya çıkan viral patojenlere karşı iddiaları olan Çevre Koruma Ajansı (EPA) onaylı dezenfektan etiketler hakkında bilgi almalıdır.

EPA onaylı viral patojen iddialarına sahip ürünlerin, verilere dayanarak yeni ortaya çıkan öldürmek daha zor olan SARS-CoV-2’ye karşı etkili olması beklenmektedir.

Tüm temizlik ve dezenfeksiyon ürünlerinin (örn. Konsantrasyon, uygulama yöntemi ve temas süresi, KKD) kullanımı için üreticinin talimatlarını izleyin.

Uygun Olduğu takdirde Hasta Kişilerin İstemi Tanımlanması ve İzolasyonu için Politikalar ve Prosedürler Geliştirilmesi

■ Potansiyel enfeksiyöz bireylerin hızlı bir şekilde tanımlanması ve İzolasyonu; bir şantiyede çalışanların, müşterilerin, ziyaretçilerin ve diğerlerinin korunmasında kritik bir adımdır.

■ İşverenler, olası maruziyetten şüphelenmeleri durumunda çalışanları COVID-19 belirtileri ve semptomları için kendilerini izlemeye teşvik etmelidir.

■ İşverenler, çalışanların hasta olduklarında veya COVID-19 semptomları yaşadıklarında rapor etmeleri için politikalar ve prosedürler geliştirmelidir.

■ Uygun olduğunda, işverenler COVID-19 belirtileri ve / veya semptomları olan insanları hemen izole etmek için politikalar ve prosedürler geliştirmeli ve çalışanları bunları uygulamak için eğitmelidir.

Potansiyel olarak bulaşıcı kişileri; işçilerden, müşterilerden ve diğer ziyaretçilerden uzak bir yere taşıyın. Çoğu şantiyede belirli izolasyon odaları bulunmamasına rağmen, kapatılabilir kapıları olan belirlenmiş alanlar, potansiyel olarak hasta insanlar şantiyeden çıkarılana kadar izolasyon odaları olarak kullanılabilir.

■ COVID-19 olan bir kişinin solunum salgılarının yayılmasını sınırlamak için adımlar atın.

Mümkünse ve uygunsa bir yüz maskesi sağlayın ve kişiden maske takmasını isteyin.

Not: Bir hasta veya başka bir hasta üzerindeki yüz maskesi (cerrahi maske, prosedür maskesi veya diğer benzer terimler olarak da bilinir) bir çalışan için KKD ile karıştırılmamalıdır; maske, kaynakta potansiyel olarak bulaşıcı solunum salgıları içerecek şekilde hareket eder (yani, kişinin burnu ve ağzı).

■ Mümkünse, daha fazla bulaşmayı önlemek için COVID-19 olduğundan şüphelenilen kişileri, özellikle de kalıcı tedbirler (örn. Duvar / farklı oda) kullanarak, tıbbi tarama, triyaj veya sağlık hizmeti faaliyetlerinin gerçekleştiği iş sahalarında, virüs bulaşmış vakalardan ayrı olarak izole edin veya geçici bariyer kullanın (ör. plastik kaplama).

■ İzole alanlara giren personel sayısını kısıtlayın.

■ Ek mühendislik ve idari kontroller, güvenli çalışma uygulamaları ve KKD kullanarak hasta bir kişi ile yakın temas halinde olan (yani 2 mt. içinde) veya bu kişilerle uzun süreli / sürekli temas halinde olan çalışanları koruyun.

Hasta insanlarla yakın veya uzun süreli / sürekli temas içeren çalışanlar, orta ve çok yüksek veya yüksek maruz kalma riskinde sınıflandırılan işyerlerini kapsayan faaliyetler sonraki bölümlerde daha ayrıntılı olarak ele alınmaktadır.

 

 

 

 

İşyerinde Esneklik ve Korunma Hakkında Geliştirme, Uygulama ve İletişim

■ Hasta çalışanları aktif olarak evde kalmaya teşvik edin.

■ Hastalık izni politikalarının, esnek ve halk sağlığı rehberliği ile tutarlı olduğundan ve çalışanların bu politikalardan haberdar olduğundan emin olun.

■ İşinize sözleşme veya geçici çalışanlar sağlayan şirketlerle, hasta çalışanların evde kalmasının önemi hakkında konuşun ve onları cezalandırıcı olmayan izin politikaları geliştirmeye teşvik edin.

■ Akut solunum yolu hastalığı olan hastaların, hastalıklarını doğrulamak veya işe dönmeleri için bir sağlık uzmanının raporuna ihtiyaç duymayın. Çünkü sağlık sağlayıcı ofisleri ve tıbbi tesisler çok yoğun olabilir ve bu tür belgeleri zamanında sunamayabilirler.

■ Çalışanların hasta bir aile üyesine bakmak için evde kalmalarına izin veren esnek politikalar uygulayın. İşverenler, çalışanlarının hasta çocuklarına veya diğer hasta aile üyelerine bakım sağlamak için normalden daha fazla evde kalmaları gerekebileceğinin farkında olmalıdır.

■ Hasta aile üyeleri olan işçilerin, onlara bakmak için evde kalmaları gerekebileceğini kabul edin. CDC’nin Evler ve Yerleşim Topluluklarında

■ İşçilerin ücret, izin, güvenlik, sağlık ve bulaşıcı hastalık salgınları sırasında ortaya çıkabilecek diğer konular hakkındaki endişelerinin farkında olun.

Uygun hijyen uygulamaları ve işyeri kontrollerinin (KKD dahil) kullanımı da dahil olmak üzere; iş için gerekli, iş işlevleri ve işçi sağlığı ve güvenliği hakkında yeterli, kullanılabilir ve uygun eğitim, öğretim ve bilgilendirici materyaller sağlayın. İş yerinde kendini güvende hisseden bilgili çalışanların gereksiz yere risk alma olasılıkları daha düşüktür.

■ COVID-19 salgını durumunda işçilere ve müşterilere tıbbi bakım hakkında bilgi sağlamak için sigorta şirketleri (örn. Çalışanlara sağlık yardımı sağlayanlar) ve eyalet ve yerel sağlık kuruluşları ile birlikte çalışın.

İşyeri Kontrollerini Uygulama

İş sağlığı ve güvenliği profesyonelleri, işyeri tehlikelerini kontrol etmenin yollarını seçmek için “kontrol hiyerarşisi” adlı bir çerçeve kullanır. Başka bir deyişle, bir tehlikeyi kontrol etmenin en iyi yolu, maruziyetlerini azaltmak için işçilere güvenmek yerine, onu sistematik olarak işyerinden uzaklaştırmaktır. Bir COVID-19 salgını sırasında, tehlikeyi ortadan kaldırmak mümkün olmadığında, en etkili koruma önlemleri (en etkili olandan en az etkili olana kadar listelenir): Mühendislik kontrolleri, idari kontroller, güvenli çalışma uygulamaları (bir tür idari kontrol) ve KKD.

Uygulama kolaylığı, etkililiği ve maliyeti göz önüne alındığında, her bir kontrol önleminin avantajları ve dezavantajları vardır. Çoğu durumda, çalışanları SARS-CoV-2’ye maruz kalmaktan korumak için bir kontrol önlemleri kombinasyonu gerekecektir.

Aşağıda tartışılan işyeri kontrolü türlerine ek olarak, işletmeler için CDC rehberliği işverenlere ve çalışanlara işyerlerinde uygulamak için önerilen SARS-CoV-2 enfeksiyon önleme stratejileri sağlar:

Mühendislik kontrolleri

Mühendislik kontrolleri, çalışanları işle ilgili tehlikelerden soyutlamayı içerir. Uygun oldukları işyerlerinde, bu tür kontroller, işçi davranışına dayanmadan tehlikelere maruz kalmayı azaltır ve uygulanması en uygun maliyetli çözüm olabilir. SARS-CoV-2 için mühendislik kontrolleri şunları içerir:

■ Yüksek verimli hava filtrelerinin takılması.

■ Çalışma ortamında artan havalandırma oranları.

■ Şeffaf plastik hapşırma koruyucuları gibi fiziksel bariyerlerin takılması.

■ Müşteri hizmetleri için bir geçiş penceresi kurulması.

■ Aerosol üretme prosedürleri gibi, bazı ortamlarda özel negatif basınçlı havalandırma (örn. Sağlık ortamlarındaki hava kaynaklı enfeksiyon izolasyon odaları ve morg ortamlarındaki özel otopsi paketleri).

 

İdari Kontroller

İdari kontroller, işçi veya işveren tarafından eylem gerektirir. Tipik olarak, idari kontroller bir tehlikeye maruz kalmayı azaltmak veya en aza indirmek için çalışma politikası veya prosedürlerindeki değişikliklerdir. SARS-CoV-2 için idari kontrol örnekleri şunları içerir:

■ Hasta işçileri evde kalmaya teşvik etmek.

■ Yüz yüze toplantıları sanal iletişim ile değiştirerek ve mümkünse evden

çalışmayı uygulayarak çalışanlar, müşteriler ve müşteriler arasındaki iletişimi en aza indirin.

■ Bir tesisteki toplam çalışan sayısını belirli bir zamanda azaltan alternatif günler veya ekstra vardiyalar oluşturmak, tam bir çalışma haftasını korurken, birbirlerinden uzak olmalarını sağlar.

■ Devam eden COVID-19 salgınları olan yerlere zorunlu olmayan seyahatin durdurulması.

■ Mümkünse, çalışanların endişelerini yanıtlamak için bir forum ve internet tabanlı iletişim de dahil olmak üzere acil durum iletişim planları geliştirmek.

■ Çalışanlara COVID-19 risk faktörleri ve koruyucu davranışlar (ör. Öksürük görgü kuralları ve KKD’nin bakımı) konusunda güncel eğitim ve öğretim sağlamak.

■ Koruyucu kıyafet ve ekipmanı nasıl giymeleri, kullanmaları / giymeleri ve mevcut ve potansiyel görevleri de dahil olmak üzere doğru şekilde çıkarmaları gereken işçilerin eğitimi sağlanmalıdır.

Eğitim materyallerinin anlaşılması kolay olmalı ve tüm çalışanlar için uygun dil ve okuryazarlık düzeyinde mevcut olmalıdır.

 

 

 

 

 

Güvenli çalışma uygulamaları

Güvenli çalışma uygulamaları; bir tehlikeye maruz kalma süresini, sıklığını veya yoğunluğunu azaltmak için kullanılan güvenli ve uygun çalışmaları, prosedürleri içeren idari kontrol türleridir.

SARS-CoV-2 için güvenli çalışma uygulamalarına örnekler:

■ Kişisel hijyeni teşvik eden kaynaklar ve çalışma ortamı sağlamak.

Örneğin, işçilerin çalışma yüzeylerini temizlemesi için kağıt peçeteler, temassız çöp kutuları, el sabunu, en az % 60 alkol içeren alkol bazlı el temizleyicileri, dezenfektanlar ve tek kullanımlık havlular sağlayın.

■ Düzenli el yıkama veya alkol bazlı el temizleyicilerinin kullanılması.

Çalışanlar her zaman gözle görülür şekilde kirlendiğinde ve herhangi bir KKD’yi çıkardıktan sonra ellerini yıkamalıdır.

■ Tuvaletlerde el yıkama talimatları (görselleri) asın.

 

Kişisel Koruyucu Donanım (PPE)

 

Mühendislik ve idari kontrollerin SARS-CoV-2’ye maruziyeti en aza indirmede daha etkili olduğu düşünülürken, belirli maruziyetleri önlemek için KKD’ye de ihtiyaç duyulabilir.

KKD’lerin doğru kullanılması bazı maruziyetlerin önlenmesine yardımcı olabilirken, diğer önleme stratejilerinin yerini almamalıdır.

KKD örnekleri arasında eldivenler, gözlükler, yüz siperleri, yüz maskeleri ve uygun olduğunda solunum koruması bulunur.

COVID-19 gibi bulaşıcı bir hastalık salgını sırasında, mesleklere veya iş görevlerine özgü KKD önerileri; coğrafi konuma, çalışanlar için güncellenmiş risk değerlendirmelerine ve COVID-19’un yayılmasının önlenmesinde KKD etkinliği hakkındaki bilgilere bağlı olarak değişebilir.

İşverenler önerilen KKD’lerle ilgili güncellemeler için OSHA ve CDC web sitelerini düzenli olarak kontrol etmelidir.

Tüm KKD türleri:

■ İşçinin tehlikesine göre seçilir.

■Uygun şekilde takılmış ve periyodik olarak yeniden takılmıştır (örn. Solunum cihazları).

■ Gerektiğinde tutarlı ve düzgün şekilde giyilir.

■ Gerektiğinde düzenli olarak denetlenir, bakım yapılır ve değiştirilir.

■ Kendinin, başkalarının veya çevrenin kontaminasyonunu önlemek için uygun şekilde çıkarılmış, temizlenmiş ve uygun şekilde saklanmış veya bertaraf edilmiştir.

İşverenler, işlerini yaparken işçilerini güvende tutmak için gereken KKD’leri sağlamakla yükümlüdür.

COVID-19 salgını sırasında gereken KKD tipleri, çalışma ve maruz kalmaya yol açabilecek iş görevleri sırasında SARS-CoV-2 ile enfekte olma riskine dayanacaktır.

SARS-CoV-2 ile enfekte olduğu bilinen veya olduğundan şüphelenilen hastaların 2 mt. yakınında çalışanlar ve aerosol üretici prosedürler uygulayanlar dahil olmak üzere çalışanların solunum cihazı kullanmaları gerekir:

■ Ulusal Mesleki Güvenlik ve Sağlık Enstitüsü (NIOSH) onaylı, N95 filtreli yüz maskesi respiratörleri veya daha iyisi, uygunluk testi, eğitim ve tıbbi muayeneleri içeren kapsamlı, yazılı bir solunum koruma programı bağlamında kullanılmalıdır.

■ Tek kullanımlık N95 filtreli yüz maskeleri mevcut değilse, daha fazla koruma sağlayan ve çalışan konforunu artıran diğer maskeleri kullanmayı düşünün. Diğer kabul edilebilir respiratör tipleri şunları içerir: bir R / P95, N / R / P99 veya N / R / P100 filtreli yüz maskesi respiratörü; uygun filtrelere veya kartuşlara sahip hava temizleyici elastomerik (örn. yarım yüz veya tam yüz) solunum cihazı; yüksek verimli partikül tutucu

(HEPA) filtreli elektrikli hava temizleme respiratörü (PAPR); veya verilen hava solunum cihazı (SAR).

■ Aerosol üretmesi muhtemel herhangi bir çalışma operasyonu veya prosedürü için (örn. Öksürük indüksiyon prosedürleri, bazı diş prosedürleri, invaziv örnek toplama, pipetlerin üflenmesi, çalkalama veya girdaplama tüpleri, doldurma) PAPR veya SAR’ları filtrelemek bir şırınga, santrifüj).

Çalışanların SARS ‑ CoV-2'ye Maruz Kalma Durumunu Sınıflandırma

Çalışanların bir salgın sırasında COVID-19’a neden olan SARS-CoV-2’ye mesleki maruz kalma riski çok yüksek ila yüksek, orta veya daha düşük (dikkat) riski arasında değişebilir.

Risk seviyesi kısmen endüstri türüne, SARS-CoV-2 ile enfekte olduğu bilinen veya olduğundan şüphelenilen kişilerle 2 mt. içinde temasa duyulan ihtiyaca veya bilinen kişilerle tekrarlanan veya uzun süreli temas gereksinimine, veya SARS-CoV-2 ile enfekte olduğundan şüpheleniliyor olmasına göre belirlenir.

İşverenlerin uygun önlemleri belirlemelerine yardımcı olmak için, OSHA iş görevlerini dört risk maruziyet düzeyine ayırmıştır:

Çok yüksek, yüksek, orta ve düşük risk.

Mesleki Risk Piramidi, olası risk dağılımını temsil etmek için dört maruz kalma riski seviyesini bir piramit şeklinde gösterir.

Amerikalı işçilerin çoğu muhtemelen düşük maruz kalma riski (dikkat) veya orta düzeyde maruz kalma riski seviyelerine düşecektir.

 

 

Çok Yüksek Maruz Kalma Riski

Çok yüksek maruziyet riski taşıyan işler, belirli tıbbi, ölüm sonrası veya laboratuvar prosedürleri sırasında bilinen veya şüphelenilen COVID-19 kaynaklarına maruz kalma potansiyeli yüksek olanlardır.

Bu kategorideki işçiler şunları içerir:

■ Bilinen veya şüphelenilen COVID vakasında aerosol üreten prosedürler (örn. Entübasyon, öksürük indüksiyon prosedürleri, bronkoskopiler, bazı diş prosedürleri ve muayeneleri veya invaziv örnek toplama) gerçekleştiren sağlık çalışanları (örn. Doktorlar, hemşireler, diş hekimleri, sağlık görevlileri, acil tıp teknisyenleri).

■ Bilinen veya şüphelenilen COVID-19 hastalarından numune toplayan veya işleyen sağlık hizmetleri veya laboratuvar personeli (ör., Bilinen veya şüphelenilen COVID-19 hastalarından, kültürlerin manipüle edilmesi).

■ Ölümleri sırasında COVID-19’a sahip olduğu yada sahip olduğundan şüphelenilen kişilerin bedenleri üzerinde genellikle aerosol üreten prosedürleri içeren otopsi yapan morg çalışanları.

 

Yüksek Maruz Kalma Riski

Yüksek maruziyet riski taşıyan işler, bilinen veya şüphelenilen COVID-19 kaynaklarına maruz kalma potansiyeli yüksek olanlardır.

Bu kategorideki işçiler şunları içerir:

■ Bilinen veya şüphelenilen COVID-19 hastalarına maruz kalan sağlık hizmeti sunumu ve destek personeli (ör. Doktorlar, hemşireler ve hasta odalarına girmesi gereken diğer hastane personeli).

(Not: Bu tür çalışanlar aerosol üreten prosedürler gerçekleştirdiğinde, maruz kalma risk seviyeleri çok yükselir.)

■ Kapalı araçlarda, bilinen veya şüphelenilen COVID-19 hastalarını taşıyan tıbbi nakil çalışanları (örn. Ambulans aracı operatörleri).

■ Ölümleri sırasında COVID-19’a sahip olduğu bilinen veya sahip olduğundan şüphelenilen insanların cesetlerini hazırlamakla (örneğin, gömülmek veya yakmak için) çalışan morg işçileri.

 

Orta Maruz Kalma Riski

Orta düzeyde maruz kalma riski işleri, SARS-CoV-2 ile enfekte olabilecek, ancak bilinmeyen veya şüphelenilen COVID-19 hastalarıyla sık ve / veya yakın temas gerektiren (yani 2 mt. içinde) işleri içerir.

Topluluk iletiminin devam etmediği alanlarda, bu risk grubundaki çalışanlar, yaygın COVID-19 iletimine sahip uluslararası konumlardan geri dönebilecek yolcularla sık temas halinde olabilir.

Topluluk iletiminin devam ettiği alanlarda, bu kategorideki çalışanlar genel halkla temas halinde olabilir (örneğin, okullarda, nüfus yoğunluğu yüksek çalışma ortamlarında ve bazı yüksek hacimli perakende ortamlarında).

 

 

Düşük Maruz Kalma Riski (Dikkat)

Daha düşük maruz kalma riski (dikkat) işleri, SARS-CoV-2 ile enfekte olduğu bilinen veya halka bulaştığı bilinen kişilerle temas gerektirmeyen veya genel halka yakın (yani 2 mt. içinde) yakın temas gerektiren işlerdir.

Bu kategorideki işçilerin kamu çalışanları ve diğer iş arkadaşları ile minimum düzeyde mesleki teması vardır.

Düşük Maruz Kalma Riskinde Sınıflandırılmış İşler (Dikkat): İşçileri Korumak için Ne Yapmalı

Genel halka sık temas etmeyen işçiler için, işverenler bu kitapçığın 7. sayfasında “Tüm İşverenlerin İşçilerin SARS-CoV-2’ye Maruz Kalma Riskini Azaltmak İçin Atılabilecekleri Adımlar” ve kontrol önlemlerini uygulama yönergelerini izlemelidir. Konu bu bölümde açıklanmıştır.

Mühendislik kontrolleri

Düşük maruz kalma riski grubundaki çalışanlar için ek mühendislik kontrolleri önerilmez.

İşverenler, eğer varsa, çalışanları diğer iş tehlikelerinden korumak için kullanılan mühendislik kontrollerinin, amaçlandığı gibi çalışmaya devam etmesini sağlamalıdır.

İdari Kontroller

■ COVID-19 önerileri hakkındaki halk sağlığı iletişimlerini izleyin ve çalışanların bu bilgilere erişmesini sağlayın. CDC COVID-19 web sitesini sık sık kontrol edin: www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov.

■ Önemli COVID-19 bilgilerini iletmenin etkili yollarını belirlemek için işçilerle işbirliği yapın.

Kişisel koruyucu ekipman

Düşük maruz kalma riski grubundaki çalışanlar için ek KKD önerilmemektedir. Çalışanlar, normalde diğer iş görevleri için kullanacakları KKD’leri kullanmaya devam etmelidir.

Orta Maruz Kalma Riskinde Sınıflandırılmış İşler: İşçileri Korumak için Ne Yapmalı

İşçilerin orta düzeyde maruz kalma riski olduğu işyerlerinde, işverenler bu kitapçığın 7. sayfasında “Tüm İşverenlerin İşçilerin SARS-CoV-2’ye Maruz Kalma Riskini Azaltmak İçin Atılması Gereken Adımlar” yönergesini izlemeli ve bu bölümde açıklanan kontrol önlemlerini uygulamalıdır.

Mühendislik kontrolleri

■ Mümkünse şeffaf plastik hapşırma koruyucuları gibi fiziksel bariyerler takın.

İdari Kontroller

■ Hasta çalışanlara ve müşterilere, işyerinden ayrılana kadar solunum salgılarını kontrol altında tutmaları için yüz maskeleri sunmayı düşünün (yani, tıbbi değerlendirme / bakım veya eve dönme).

Maske eksikliği durumunda, dekontamine edilebilen tekrar kullanılabilir bir yüz siperi, damlacık iletimine karşı korunmanın kabul edilebilir bir yöntemi olabilir.

■ COVID-19 semptomları hakkında müşterileri bilgilendirin ve hasta müşterilerin ziyaret edebileceği mağazalarda (örn. Eczaneler) COVID-19 bilgilerini dahil ederek (örneğin eczaneler) COVID-19 hakkında işaretler yayınlamak gibi hasta müşterilerden işçilerle teması en aza indirmelerini isteyin. Reçeteler alınmaya hazır olduğunda gönderilen otomatik mesajlar.

■ Uygun durumlarda, müşterilerin ve halkın şantiyeye erişimini sınırlayın veya yalnızca belirli işyeri alanlarına erişimi kısıtlayın.

Yüz yüze teması en aza indirecek stratejileri düşünün (örn. Geçişli pencereler, telefon tabanlı iletişim, evden çalışma).

Tıbbi taramanın veya diğer işçi sağlığı kaynaklarının (örneğin, yerinde hemşire; teletıp hizmetleri) bulunup bulunmadığını bildirmek.

Kişisel Koruyucu Donanım (PPE)

KKD’yi seçerken işlev, uyum, dekontaminasyon yeteneği, bertaraf ve maliyet gibi faktörleri göz önünde bulundurun.

Bazen, KKD’lerin uzun süre tekrar tekrar kullanılması gerektiğinde, daha pahalı ve dayanıklı bir KKD tipi genel olarak tek kullanımlık KKD’lerden daha ucuz olabilir.

Her işveren, işyerine özgü çalışanları koruyan KKD kombinasyonunu seçmelidir.

Orta derecede maruz kalma riski olan işçilerin eldiven, önlük, yüz maskesi ve / veya yüz siperi veya gözlük kombinasyonu kullanması gerekebilir.

 

Orta maruziyet riski kategorisindeki çalışanlar için KKD toplulukları, iş görevine, işverenin tehlike değerlendirmesinin sonuçlarına ve çalışanların işte maruz kaldıkları maruziyet türlerine göre değişecektir.

Yüksek veya Çok Yüksek Maruz Kalma Riskinde Sınıflandırılmış İşler: İşçileri Korumak için Ne Yapmalı

İşçilerin yüksek veya çok yüksek maruz kalma riskine sahip olduğu işyerlerinde, işverenler bu kitapçığın 7. sayfasında “Tüm İşverenlerin İşçilerin SARS-CoV-2’ye Maruz Kalma Riskini Azaltmak İçin Atanabilecek Adımlar” ve bu bölümde açıklanan kontrol önlemlerini izlemeleri için talimatları izlemelidir.

Mühendislik kontrolleri

■ Sağlık tesislerinde uygun klima santrallerinin kurulmasını ve bakımının yapılmasını sağlayın.

■ CDC, bilinen veya şüphelenilen COVID-19 hastalarının (yani araştırılan kişi) varsa, havadaki bir enfeksiyon izolasyon odasına (AIIR) yerleştirilmesini önerir.

■ Bilinen veya şüphelenilen COVID-19 hastalarında aerosol üreten prosedürler gerçekleştirmek için, özel izolasyonlu odaları kullanın.

Ölüm sonrası aktiviteler için, ölümleri sırasında COVID-19’a sahip olduğu veya sahip olduğundan şüphelenilen kişilerin vücutları üzerinde aerosol üretici prosedürler uygularken otopsi odalarını veya diğer benzer izolasyon alanlarını kullanın.

İdari Kontroller

Bir sağlık kuruluşunda çalışıyorsanız, enfekte olmuş bireyleri tanımlamak ve izole etmek ve çalışanları korumak için mevcut yönergeleri ve tesis uygulama standartlarını izleyin.

■ Tek kişilik odaların bulunmadığı durumlarda COVID-19 hastalarını kohort etme (yani gruplama) gibi maruziyeti azaltan politikalar geliştirmek ve uygulamak.

■ Hastalardan ve aile üyelerinden, sağlık kuruluşuna vardıklarında solunum yolu rahatsızlığı belirtilerini derhal bildirmelerini ve tek kullanımlık yüz maskeleri kullanmasını isteyen işaretler gönderin.

■ COVID-19 salgınları sırasında işçilerin gelişmiş tıbbi takibini sunmayı düşünün.

■ Tüm çalışanlara başlangıç ve rutin / tazeleme eğitimi de dahil olmak üzere COVID-19’un bulaşmasını önleme konusunda işe özgü eğitim ve öğretim sağlayın.

■ Çalışanların stresine yönelik psikolojik ve davranışsal desteğin mevcut olduğundan emin olun.

Güvenli çalışma uygulaması

■ Sahada dekontaminasyon için en az % 60 alkol içeren, alkol bazlı el losyonları ile sabit tesislerden uzak çalışırken maruz kalabilecekleri durumlar için acil durum müdahale ekipleri ve diğer gerekli personeli sağlayın.

Kişisel Koruyucu Donanım (KKD)

Yüksek veya çok yüksek maruz kalma riskine sahip çoğu işçinin iş görevlerine ve maruz kalma risklerine bağlı olarak muhtemelen eldiven, önlük, yüz siperi veya gözlük ve bir yüz maskesi veya solunum maskesi takması gerekir.

COVID-19’a neden olan SARS-CoV-2 ile enfekte olduğu bilinen veya bulaştığından şüphelenilen hastalarla (ya temas halinde ya da 2 mt. içinde) yakın çalışanlar solunum cihazı takmalıdır.

KKD toplulukları, özellikle kan, vücut sıvıları, kimyasallar ve maruz kalabilecekleri diğer materyallere karşı ek korumaya ihtiyaç duyan laboratuvarlardaki veya morg / morg tesislerindeki çalışanlar için değişiklik gösterebilir.

İlave KKD’ler tıbbi / cerrahi önlükler, sıvıya dayanıklı tulumlar, önlükler veya diğer tek kullanımlık veya yeniden kullanılabilir koruyucu kıyafetleri içerebilir.

Önlükler, koruma gerektiren alanları kapsayacak kadar büyük olmalıdır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir