İş Hijyeni Ölçümleri

Çalışma ortamında personelin sağlığını olumsuz etkileyen sıcaklık, nem, hava akım hızı, gürültü, toz, titreşim, duman vb. faktörleri önlemek üzere gerekli ölçüm ve değerlendirmeler yapılmaktadır ve ölçüm sonuçları değerlendirilerek, gerekli tedbir ve uygulamalar belirlenmektedir. 

İşyeri ortam ölçümleri (Gürültü,Aydınlatma,Toz,Termal k. vb.)

Kişisel ölçümler (Kişisel Gürültü, Kişisel Toz, Kişisel Titreşim)