İş Güvenliği Kültürü

Bu Bir KÜLTÜR..

Uçmayı öğrenmek için mi çalışır yoksa insanlar..

 

En temel anlamda, tek temel bir varlık yerine tüm organizasyona nüfuz etmesi gereken; yönetimin ve çalışanların çalışma ortamının güvenliğinin sağlanması konusunda ortak hareket etmesini savunur. “Önce Verimlilik” yerine “Önce İnsan” yaklaşımını benimsemektedir.

Gelişen teknoloji ile birlikte her meslek grubunda yeni tehlikeler meydana gelmektedir.

Bu nedenle iş sağlığı ve güvenliğinin sürekli güncel durumda tutulması gerekmektedir. İş sağlığı ve güvenliği bilinci gelişmiş çalışan sayısı artmasıyla birlikte hem toplumsal hem de bireysel sürdürülebilirlik refah seviyesinde artış gözlemlenecektir.

İş sağlığı ve güvenliği kültürü felsefesinin bir işyerinde oluşabilmesi için üst yönetimin kararları doğrultusunda politikaların benimsenmesi gerekmektedir. Bu politikaları güncel bir şekilde uygulanabilmesi için devlete, işverene ve işçilere  görevler düşmektedir.

Devletin buradaki rolü koordinasyon, yönetmelik, müfredat ve kanun. İşverenlerin ise bu süreçteki rolü yaptırım gücü olarak çalışanları ile birlikte çalışmalar yapıp, eğitimler düzenlemektir. Çalışanlar ise verilen eğitimlerin seyrinde tehlike ve risklere karşı daha fazla önlem almalarıdır. Tüm rol sahibi paydaşların katılımı ile iş sağlığı ve güvenliği kültürünün oluşmasında zemin yaratılmış olunacaktır.

 

Bu bir slogan değil, yaşam tarzımız..

Unutmayın ilk konulan domino taşı arkasındaki bütün taşların kaderini belirler..

 

MUSTAFA BAYRAM

C SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir