İşyeri Hekimi Kimdir?

İşyerinizde tehlike sınıfına göre;

Az Tehlikeli işyerlerinde her çalışana 5 dakika,
Tehlikeli işyerlerinde her çalışana 10 dakika ve
Çok Tehlikeli işyerlerinde her çalışana 15 dakika
 

Çalışma süresine sahip çalışanların iş sağlığı yönünden takibinin yapılmasını sağlayan yetkili kişilerden biridir. Birçok görevinin yanı sıra en asli görevi işverene çalışanların iş sağlığı yönünden rehberlik ve danışmanlık hizmeti vermesidir.

 • Çalışanların işe giriş ve periyodik sağlık muayenelerini yapmak
 • Çalışanlara genel sağlık konularında eğitim vermek
 • İşin yürütümündeki ergonomik ve psikososyal riskleri değerlendirerek, iş ile işçinin uyumunu sağlamak
 • İş sağlığı ve güvenliği kurulu çalışmalarına katılmak
 • İşyerindeki gözetim ve denetim sistemi çalışmalarına katılmak
 • Kantin, yemekhane, yatakhane, kreş ve emzirme odaları ile soyunma odaları, duş ve tuvaletlerin bakımı ve temizliği konusunda gerekli kontrolleri yapmak
 • İş güvenliği öncülüğünde yapılan risk değerlendirmesi çalışmalarına katılmak
 • İşyerindeki risklerin değerlendirilmesi ve önlenmesi ile ilgili mevzuata uygun koruyucu sağlık muayenelerini yapmak
 • Gece vardiyaları da dâhil olmak üzere işçilerin sağlık gözetimini yapmak
 • İşyerindeki genel hijyen şartlarını denetlemek
 • İşyeri Hekimi yıllık çalışma planı hazırlamak görevleri arasına girmektedir.