İş Güvenliği Nedir

İşiniz ne olursa olsun; bir inşaat işçisi, madenci, pencere temizleyicisi, sekreter veya öğretmen olmanızın bir ayrımı olmadan  sağlık ve güvenliğiniz önemlidir. Artık çalışma hayatında sağlık ve güvenlik prosedürleri ile eğitimi hakkında bir çok şey duyacaksınız ve işteyken bu yönergeleri izlemeniz istenecektir. Tüm bunlar iş sağlığı ve güvenliğinin temeli demektir. Peki iş sağlığı ve güvenliği nedir ve ne anlama gelmektedir ?

İş sağlığı ve güvenliği, iş veya istihdamla uğraşan herhangi bir kişinin güvenliğini, refahını ve sağlığını koruyan program, kılavuz ve prosedürleri ifade etmektedir.   Herhangi bir sağlık ve güvenlik programının genel amacı, nihai güvenli çalışma ortamını oluşturmak ve iş kazası, yaralanma ve ölüm riskini azaltmaktır. İş sağlığı ve güvenliği, müşterilerin ve genel halkın yanı sıra belirli çalışma ortamından etkilenebilecek herkesin sağlığını da korur. Sağlık ve güvenlik prosedürleri doğru bir şekilde izlendiğinde, kazaları önlemeye ve çalışanların yaralanma veya hastalık riskini azaltmaya yardımcı olabilirler. Ayrıca hastalık izni, tıbbi bakım ve özürlülük faydaları gibi maliyetleri de azaltmaktadır.

Her iş organizasyonu, ne iş yaparlarsa  yapsınlar, işyerinde sağlık ve güvenlik standartlarını koruma ve geliştirme sorumluluğuna sahiptir. Bu yönergeler kurumlar tarafından  izlenmezse ; meydana gelen hasarlardan veya kazalardan sorumlu olmaktadırlar. Şirketin sadece sağlık ve güvenlik standartlarına uymakla ilgili yasal ve finansal bir yükümlülüğünün yanında, aynı zamanda çalışanlarının refahını korumak için de ahlaki bir sorumluluğu vardır.

Sağlık ve güvenlik, işyerindeki günlük yaşamınızı nasıl etkiler ? Çalışan iseniz, içinde bulunduğunuz pozisyon için uygun sağlık ve güvenlik eğitimine sahip olmanız önemlidir. Toksik maddeler, yüksekte çalışmalar  veya kapalı alanlar gibi belirli tehlikelerle çalışıyorsanız, bu özel riskler için ek özel sağlık ve güvenlik eğitimleri alarak bu konularda daha donanımlı ve profesyonel olarak çözümler üretebilir ve sadece kendimize değil tüm iş arkadaşlarımıza daha güvenli bir çalışma ortamı sunabiliriz.

Bir çalışan olarak, her zaman işvereniniz tarafından belirlenen doğru sağlık ve güvenlik prosedürlerini takip etmelisiniz. İşinizi kolaylaştırmak için güvenliği hiçbir zaman bir kenara atmayın, çünkü kendinizi çok ciddi bir tehlikeye sokabilirsiniz. İşi tamamlamak isterken hem işi engellemiş hem de kendinizi iş yapamaz bir hale sokmuş olabilirsiniz.

Elbette, işvereniniz sizden sağlık ve güvenlik düzenlemelerini ihlal eden bir şey yapmanızı istiyorsa, bunu yapmak zorunda değilsiniz. Kınama veya işini kaybetme konusunda endişelenmeden sizi potansiyel tehlikeye sokan bir görevi reddetme hakkına sahipsiniz. İşvereniniz aynı fikirde değilse, sendikanızın veya sağlık ve güvenlik yöneticinizin yardımını isteyebilirsiniz.

Eğer bir işveren iseniz, çalışanlarınızın güvenliğini sağlamak sizin sorumluluğunuzdadır. Uygun kurslarda uygun şekilde eğitildiklerinden ve kendi işlerinin düzenlemeleri hakkında tam olarak bilgilendirildiklerinden emin olmanız gerekmektedir.

İşyerinin her zaman güvenli bir durumda tutulmasını sağlayın ve çalışanlarınızdan asla sağlık ve güvenlik düzenlemelerini ihlal eden bir görev yapmalarını istemeyin. İyi bir örnek teşkil edin ve sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamını teşvik edin. Bunlar içinde öncelik her zaman sizde olsun. Çünkü sorumluluk ve düzenleme hakkı öncelikle sizden başlamaktadır.

 

 

 

 

Tüm bunlardan sonra iş sağlığı ve güvenliğinin bütün olarak bir disiplin olduğunu görebiliriz. Bu disipline bağlı olarak iş sağlığı ve güvenliği geniş anlamıyla aşağıda yer alanları hedeflemektedir;

 • Tüm mesleklerde zihinsel, fiziksel sosyal açıdan işçilerin refahı
 • Çalışanların sağlığının ve vücut bütünlüğünün korunması
 • İşyerlerinden kaynaklanan sağlık sorunlarını bertaraf etmek
 • İşten kaynaklı sorunların / meslek hastalıklarının oluşmasını engellemek ve kayıt altında tutarak çalışanın yaşamı boyunca korunmasını sağlamak
 • Kimyasal ve biyolojik tüm riskleri belirlemek ve bunlarla çalışanlar arasına bariyer olmak
 • Çalışanlar için temiz, düzenli ve çalışana uygun bir çalışma ortamı sağlamak
 • Çalışanların ergonomik gereksinimlerini karşılamak
 • En az kuvvetle ve zorlanma ile en ağır işleri yapabilmek

 

 

Etkili bir sağlık ve güvenlik programı nasıl olmalıdır ?

 1. İşyerindeki tehlikeleri belirleyin ve sürekli kontrolünü sağlayın
 2. Yaralanma ve hastalıkları önleyici tedbirler alın
 3. Olumlu bir sağlık ve güvenlik kültürüne teşvik edin
 4. Proaktif yaklaşımları benimseyin
 5. İşyeri teftişleri, soruşturmalar, güvenli çalışma prosedürleri, sağlık ve güvenlik için yönetim toplantıları, ortak sağlık ve güvenlik komitesi gereklilikleri ve isg kayıtlarının ve istatistiklerinin izlenmesi ve eğitimi gibi sağlık ve güvenlik süreçlerinin önemini anlatan çalışmalarda bulunun ve bu konuda rehberlik sağlayın

 

 

 

Kültür “buralarda bir şeyler yapma şeklimiz” demektir. Davranışı etkileyen paylaşılan uygulamaları, tutumları ve algıları içerir. İşyeri kültürü liderlik, yönetim ve denetim tarzları ve öncelikleri ile pozitif yaklaşımları içeren bir olgunun şeklidir.

Olumlu bir sağlık ve güvenlik anlayışına sahip bir kuruluşta, yöneticiler, amirler ve çalışanlar işçi sağlığı ve güvenliğini bir öncelik haline getiren ortak değerleri paylaşırlar. Güvenli olmayan davranış ve koşulları öngörür ve zarar vermeden önce düzeltirler. Yaralanma ve hastalık önleme ile uğraşırlar. En önemlisi, sağlık ve güvenlik konularının mülkiyetini alırlar.

Sağlık ve güvenlik öğeleri üzerinde harekete geçmek, sağlık ve güvenlik kültürünüz üzerinde olumlu bir etkiye sahiptir. Örneğin, yeni risk kontrollerinin ortaya konması, işçileri koruma ve yaralanmaları önleme taahhüdünü gösterir. Bu da sağlık ve güvenliğe değer veren bir işyeri kültürü oluşturur.

Kuruluşların sağlık ve güvenlik kültürünü ve performansını iyileştirme çalışmaları, kuruluşun aşağıda yer alan durumlara yüksek öncelik verdiğini açıkça göstermeyi içerir:

 • Yaralanmaları önleme
 • Riskleri minimize etme
 • İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili sorunları çözme
 • Kontrol önlemlerine önem verme ve ivedilikle uygulama
 • Sağlık ve güvenlik açısından olumlu ortam yaratma için işyerinin tüm gücünü kullanma
 • Sağlık ve güvenlik açısından şeffaf ve açık olmak
 • Sağlık ve güvenlik performansında sürekli iyileştirme için liderlik ve çabalama

 

ERHAN EROĞLU

B SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir