Az Tehlikeli İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmet Zorunluluğu Başlıyor

“6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu” kapsamında Az Tehlikeli ve 50’den az çalışanı olan Kamu Kurumları ve işyerleri için İş Güvenliği Uzmanı ve İşyeri Hekimi görevlendirme zorunluluğu 01.07.2020 tarihi itibariyle yürürlüğe girmektedir.

Bu kapsamda kamu kurumları ve 50 kişiden az çalışanı olan az tehlikeli işletmeler için iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi 01.07.2020 tarihi itibariyle zorunlu hale geliyor. Bu işyerlerine aylık olarak iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi ataması yapılarak düzenli kontrollerin ve kanun kapsamında zorunlu tüm faaliyetlerin yürütülmesi gerekiyor.

Kanun Maddesi;

Yürürlük (1) (2)

MADDE 38 – (1) Bu Kanunun;

a) (Değişik: 12/7/2013-6495/56 md.) 6 ve 7 nci maddeleri;

1) 4857 sayılı İş Kanununun mülga 81 inci maddesi kapsamında çalışanlar hariç kamu kurumları ile 50’den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için 1/7/2020 tarihinde, (1) (2)

2) 50’den az çalışanı olan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için 1/1/2014 tarihinde,

3) Diğer işyerleri için yayımı tarihinden itibaren altı ay sonra,

b) 9, 31, 33, 34, 35, 36 ve 38 inci maddeleri ile geçici 4, geçici 5, geçici 6, geçici 7 ve geçici 8 inci maddeleri yayımı tarihinde,

c) Diğer maddeleri yayımı tarihinden itibaren altı ay sonra,

yürürlüğe girer.

Az tehlikeli sınıftaki işyerleri çalışan başına 10 dk. İş güvenliği uzmanı ve 5dk. İşyeri hekimi görevlendirme zorunluluğu bulunmaktadır. İş Güvenliği uzmanı ve İşyeri Hekimi görevlendirmeyen işyeri için en az 11.735 TL, en çok 17,602 TL idari para cezası uygulanmaktadır. Kanun kapsamında yapılması gereken Risk Analizi, Acil durum eylem planı, Çalışanların Eğitimleri, Sağlık raporları vb. süreçler de tamamlanmamış olacağından bu cezaların katlanarak artma riski bulunmaktadır.  Bu cezalardan korunmak ve işyerinde sağlıklı ve güvenliği bir çalışma ortamı oluşturmak adına iş sağlığı ve güvenliği hizmeti almanızı öneririz.

6331 SAYILI İSG KANUNUNA GÖRE 2020 YILINDA UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI

Akbulut akademi olarak 10 yıllık tecrübemiz ile Az tehlikeli, tehlikeli ve çok tehlikeli işyerlerin profesyonel hizmet vermekteyiz. Önceliğimiz sıfır iş kazası ile güvenliği işletmeler yaratmak olup kanun kapsamında gerekli tüm süreçleri bakanlık onaylı iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimlerimiz ile yürütmekteyiz.

Az tehlikeli, tehlikeli ve çok tehlikeli işyerleri için bizden iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve yardımcı sağlık personeli hizmet teklifi alabilirsiniz.