Yangın Eğitimi

Tesis ve/veya kurumlarda ki en büyük riski bina içi alanlarda çıkabilecek bir yangın oluşturur. Bina içi alanlarda çıkan yangınlar tavan yüksekliğine ve ortam genişliğine de bağlı olmak üzere genel ofis alanlarında 90 saniye içinde söndürülemez hale gelecek ve bu aşamadan 4 dakika sonra ise çok katlı yapılarda bir üst katta ikincil yangınlar çıkacaktır. Bu süreç yanıcı sıvıların bulunduğu alanlarda saniyelerle ölçülmektedir.

Siz müşterilerimize verdiğimiz bu eğitim ile ;

  • Bir kapalı alan yangınında risklerin ne olduğu
  • Yangının  nasıl ve hangi yöne büyüyeceği
  • Alınması gereken ilk önlemlerin neler oluğu
  • İlk müdahale usullerini
  • Portatif tüp kullanımı ile hayatın idamesi veya korunması hakkında bilinçli bireyler yetiştirmeyi amaçlıyoruz.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 09.12.2003 tarih ve 25311 sayılı Resmi Gazete’ de yayınlanan   İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliğinin 8. Maddesinin B bendi, “İşverenin ilk yardım, yangınla mücadele ve tahliye işleri için, işyerinin büyüklüğü ve taşıdığı özel tehlikeleri dikkate alarak, bu konuda eğitimli, uygun donanıma sahip yeterli sayıda kişiyi görevlendirmesi gerektiğini” belirtmektedir. Personel sayısı ve İşyeri Tehlike sınıfı göz önüne alınarak;

                            Az Tehlikeli İşyerlerinde 50 kişide 1

                            Tehlikeli işyerlerinde 40 kişide 1

                            Çok Tehlikeli İşyerlerinde 30 kişide 1

olacak şekilde çalışanlar arasından görevlendirelecek kişiler seçilmektedir. Ayrıca 19.12.2007 tarihinde 26735 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Binaların Yangında Korunması Hakkında Yönetmelik” ile işletmelerin Yangın Güvenliği Ekiplerini oluşturması ve bunlara yangın eğitimi, uygulamalı yangın tatbikatlarının senede en az 1 kez yapılmasını zorunlu hale getirmiştir.

Verdiğimiz bu eğitimler Teorik ve Uygulamalı olmak üzere iki şekilde yürütülmektedir.

 

 

 

Teorik Yangın Eğitimi 
Yanma ve yangın bilgisi, yangın sebepleri, yangın sınıfları, söndürme maddeleri ve söndürme teknikleri, yangın önleme bilgisi, yangın yerindeki tehlikeler, yangın yerinde doğru davranış tarzı, yangın hortum dolabı ve taşınabilir yangın söndürme cihazları başlıkları işlenmektedir.

Tatbikatlı ve Uygulamalı Yangın Eğitimi 
Yangın senaryosu hazırlanması, müdahale ekiplerinin planlanması, emniyet tedbirlerinin planlaması yapılır. Teorik eğitimin ardından uygulamalı yangın tahliye ve söndürme tatbikatları yapılır.