Share your business plan information
01 Ocak 2016

Sağlık Taramaları ve Periyodik Muayeneler

İşyerlerinde çalışanların sağlık muayenelerinin de yapılması yasal bir yükümlülüktür. Çalışanların sağlık kayıtlarının işe girişten itibaren başlanarak kanuni sürelerle yenilenmesi ve saklanması gerekmektedir.

Akbulut Akademi bu hizmetleri MOBİL olarak işyerlerinde yapabilmektedir. Kaliteli ve zamanında yapılan taramalar sayesinde oluşacak problemlerin önceden tespit edilmesi ve gerekli önlemlerin alınması sağlanmaktadır.

Akbulut Akademi iş yeri hekimi hizmetleri, ağır ve tehlikeli işler çalışma raporu, portör muayenesi, sağlık taramaları, solunum fonksiyon testi, kan ve idrar tetkikleri, akciğer grafisi, kulak odiosu vb. gibi tüm sağlık hizmetlerini uzman kadrosu ile vermektedir.

  • Portör muayeneleri
  • Akciğer filmi
  • Laboratuar testleri
  • Odiometri
  • Solunum fonksiyon testi
  • Ağır ve tehlikeli işler raporu

Akbulut Akademi