Share your business plan information
01 Ocak 2016

Sağlık Personeli Hizmeti

Akbulut Akademi bünyesinde çalışan sağlık personelleri işyeri hekimlerinin direktifleri doğrultusunda sağlık hizmeti sunmakla yükümlüdürler.

Çalışan eğitimlerine işyeri hekimi ile birlikte katılır ve eğitim içeriğine uygun tatbikat ve pratikler yaptırırlar.

İş sağlığı ve güvenliği konusunda iş planlanması, değerlendirilmesi, izlenmesi ve yönlendirilmesinde iş yeri hekiminin talimatları doğrultusunda hareket ederler. İşin yürütülmesi esnasında verilerin toplanması kayıtların tutulması ve saklanması konularında işyeri hekimleri ile ortak çalışırlar.


Akbulut Akademi