Share your business plan information
01 Ocak 2016

Risk Değerlendirmesi

İşverenler, işyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek tehlikelerin belirlenmesi ve bertaraf edilmesi için Risk Değerlendirmesi yapmak durumundadır. İş Güvenliği Uzmanlığı Hizmeti çerçevesinde yapılan Risk Değerlendirmesi Akbulut Akademi İş Güvenliği Uzmanları, İşyeri Hekimi işbirliğinde hazırlanır. Hazırlanan raporlar, Akbulut Akademi Teknik Koordinasyon ekibi tarafından merkez’de 3. Göz denetiminden geçirilerek firmalara teslim edilir.

Akbulut Akademi, her firmanın risklerine göre özel raporlamalar yapar. Risk Değerlendirmesi sadece bir gereklilik gibi görülmemeli, raporlamalar sonucunda önlenecek iş kazaları ve meslek hastalıkları ile hem ülkenin hem de işletmelerin geleceği için büyük önem taşıdığı göz önünde bulundurulmalıdır.

İşyerinde yapılan işlerin özelliklerini dikkate alıp;

  • Çalışanları etkileyebilecek tüm tehlikeleri ve riskleri belirleyerek,
  • Kullanılacak iş ekipmanları ve kimyasal maddelerin seçiminde tüm riskleri değerlendirerek,
  • İşyerindeki düzenin korunmasını sağlayarak,
  • Genç, yaşlı, gebe veya emziren çalışanlar ile kadınların durumunu göz önüne alarak,
  • Değerlendirilen riskler sonucu kişisel koruyucu donanımları belirleyerek,

Çalışanların sağlık ve güvenlik yönünden korunma düzeylerini yükselten ve işyerlerinde uygulanabilirliği sağlayan Risk Değerlendirmesi hazırlanır.

Ülkemizde her gün 172 iş kazası meydana gelmekte, yine her gün iş kazaları nedeniyle 4 kişi hayatını kaybetmekte, 6 kişi de sürekli iş görmez hale gelmektedir. Risk Değerlendirilmesi’nin ülkemizde bir iş kültürü haline gelmesi ile bu kayıplar önlenecek, işletmelerin sağlık giderleri azalacak, hizmet ve üretimde kalite artacaktır.


Akbulut Akademi