KÜTÜPHANE


MADEN VE TAŞ OCAKLARI İŞLETMELERİ

Maden Ve Taş Ocakları İşletmelerinde Ve Tünel Yapımında Alınacak İşçi Sağlığı Ve İş Güvenliği Önlemlerine İlişkin Tüzük:

İndir (PDF)
PARLAYICI, PATLAYICI, TEHLİKELİ VE ZARARLI MADDELER

Parlayıcı, Patlatıcı, Tehlikeli ve Zararlı Maddelerle Çalışılan İşyerlerinde ve İşlerde Alınacak Tedbirler Hakkında Tüzük:

İndir (PDF)
RADYASYON GÜVENLİĞİ TÜZÜĞÜ

Radyasyon Güvenliği Tüzüğü:

İndir (PDF)
SOSYAL SİGORTA SAĞLIK İŞLEMLERİ TÜZÜĞÜ

Sosyal Sigorta Sağlık İşlemleri Tüzüğü:

İndir (PDF)
YAPI İŞLERİNDE İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ TÜZÜĞÜ

Yapı İşlerinde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü:

İndir (PDF)
İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ TÜZÜĞÜ

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü:

İndir (PDF)
TÜRK BORÇLAR KANUNU

6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu:

İndir (PDF)
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu:

İndir (PDF)
SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu:

İndir (PDF)
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU KANUNU

5502 Sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu:

İndir (PDF)