KURUMSAL DEĞERLERİMİZ

Misyonumuz

Türkiye’de yasalarla çerçevesi konulmuş OSGB hizmet alanını, uluslararası standartlarda doğru tanımlayan ve buna göre yapılanan ilk firmalardan biri olarak öncelikli misyonumuz; bu hizmet alanının kalite standartlarının belirleyicisi, öncüsü ve ölçütü olmaktır. Kaliteli standart hizmeti tüm yurt çapında beher projede; kesintisiz, eksiksiz ve şeffaf olarak üretmek, bu konuda rakiplerimize örnek olmak ikincil misyonumuzdur. Ülkenin her bölgesinde, bugün 50’den fazla projede, 350’den fazla çalışanımızla insan sağlığı ve iş güvenliği uzmanlık alanımızdır.

Vizyonumuz

Proje sayımızı yüzlerle, çalışan sayımızı binlerle tarif etmek yegane hedefimizdir. Vizyonumuz sürekli ve istikrarlı büyümek, sektörümüzde lider olmak ve lider kalmaktır. Teknik altyapımızı günden güne güçlendirerek, insan kaynağımızı her gün, hem daha rafine ederek hem de büyüterek; bilgi ve birikimimizi ülke sınırları dışına taşımak, bölgesel uluslararası bir aktör olmak, orta vadeli hedefimizdir.

Temel Değerlerimiz

İnsan

İşine kendini adamış, sürekli kendini geliştiren, mesleğinin kutsallığına inanmış ve kurumuna aidiyet duyan insanlarla çalışmak isteriz. Çünkü ancak böyle insanlarla misyonumuzu yerine getirebilir; en iyilerle vizyonumuza odaklanabiliriz.

Hayat

İnsan hayatından daha değerli hiç birşey yoktur. Sağlıklı yaşamak ve yaşatmak, hayat kurtarmak, hastalıkları oluşmadan önlemeya odaklanmak var oluş nedenimizdir. Çünkü “sağlıkçı” olmak ve Hipokrat Yemini etmiş olmak bunu gerektirir.

Çevre

Çocuklarımızdan bize emanet, gelecekte onların olacak yaşanabilir bir dünya için misyonumuz gereği herkesten çok çaba göstermeliyiz. Yönettiğimiz her projede önce insan sağlığı ve çalışan güvenliği; sonra projemizin çevreye etkisi çerçevesinde asal bir çevre duyarlılığı bize eşlik eder.

Teknoloji

Dünyayı takip ederiz, işimizi her daim teknolojiyle destekleriz. İşimizin başarısı için teknoloji yatırımından kaçınmayız. İş ortaklarımızı, müşterilerimizi insan sağlığı ve çalışan güvenliği için teknolojinin nimetlerinden faydalanmak üzere cesaretlendiririz.

Birikim

Sektörün öncülerindeniz. Verdiğimiz hizmetlerin uluslararası ölçeklerde standardizasyonunda ve yasalar çerçevesinde kurumsallaşmasında öncüyüz, lideriz. Yıllara dayanan bu birikimi önemsiyoruz; ve en değerli müşteri vaadimiz birikimimiz ve tecrübemizdir.

Şeffaflık

Uzun yıllar iş ortağı kalmak istediğimiz müşterilerimize tam anlamıyla açık olmak değişmez politikamızdır. İnsan sağlığı ve çalışan güvenliği söz konusu ise, önlemlere yapılacak yatırım, zararları ödemeye yapılacak harcamadan her zaman daha azdır. Bunu açıkça paylaşırız.


Akbulut Akademi