Çalışma Süresi Hesaplama

Çalışma Süresini Hesaplamak İstediğiniz Personeli Seçiniz

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI

İş Güvenliği Uzmanı Çalışma Süresi Hesaplama

HESAPLA

İŞ YERİ HEKİMİ

İş Yeri Hekimi Çalışma Süresi Hesaplama

HESAPLA

SAĞLIK PERSONELİ

Diğer Sağlık Personeli Çalışma Süresi Hesaplama

HESAPLA

İş güvenliği uzmanı süre hesaplaması 29 Aralık 2012 Cumartesi günü Resmi Gazete’de yayınlanan İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik’in “iş güvenliği uzmanının çalışma süreleri” adlı 12. maddesine göre yapılır.

Bu maddeye göre,

> 10’dan az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde çalışan başına yılda en az 60 dakika.

Diğer işyerlerinde,

> Az tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 6 dakika.
> Tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 8 dakika.
> Çok tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 12 dakika.

iş güvenliği uzmanı bulundurmak zorundadır.


İşyeri hekimi süre hesaplaması 20 Temmuz 2013 Cumartesi günü Resmi Gazete’de yayınlanan İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik’in “Diğer Sağlık Personelinin Çalışma Süreleri” adlı 12. maddesine göre yapılır.

Bu maddeye göre,

> 10’dan az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde çalışan başına yılda en az 25 dakika.

Diğer işyerlerinde,

> Az tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 4 dakika,
> Tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 6 dakika,
> Çok tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 8 dakika

işyeri hekimi bulundurmak zorundadır.


Diğer sağlık personeli süre hesaplaması 20 Temmuz 2013 Cumartesi günü Resmi Gazete’de yayınlanan İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik’in “Diğer Sağlık Personelinin Çalışma Süreleri” adlı 19. maddesine göre yapılır.

Bu maddeye göre,

> 10’dan az çalışanı olan ve az tehlikeli veya tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde çalışan başına yılda en az 25 dakika.

Diğer işyerlerinde,

> Az tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 6 dakika,
> Tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 9 dakika,
> Çok tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 12 dakika

diğer sağlık personeli bulundurmak zorundadır.


Akbulut Akademi